Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears

Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears
ensenyament

dijous 4 de octubre de 2018

CCOO denuncia la precarització de l'ocupació en l'ensenyament privat amb l'excusa de la crisi i les retallades

El sindicat insta les administracions públiques a que prioritzin la lluita contra l'ocupació precària fent valer els mecanismes que tenen a mà, especialment el de la Inspecció de Treball, per revertir aquesta situació i reduir així la temporalitat.

Acomiadaments els mesos d'estiu en l'ensenyament privat

Acomiadaments els mesos d'estiu en l'ensenyament privat

Les successives reformes laborals que des de 2010 assoten el mercat laboral espanyol ens han portat cap a un nou model d'ocupació -molt més precari-, que suposa la substitució cada vegada més generalitzada de treball a temps complet per jornades a temps parcial. La destrucció d'ocupació fixa i de qualitat, i l'augment de la temporalitat i la parcialitat en la contractació, són la tònica dominant en l'actualitat. Menys de la meitat de la població afiliada al règim general de la Seguretat Social té un contracte indefinit a jornada completa i la majoria presenta algun tipus de precarietat: contracte temporal, per hores o tots dos simultàniament.

L'última reforma del PP i les seves polítiques neoliberals han provocat la flexibilització de les causes de l'acomiadament i han intentat acabar amb la negociació col·lectiva, imposant un sistema de relacions laborals sense l'equilibri necessari entre treballadors i empresaris. La conseqüència de tot això ha estat que l'ocupació que es genera en aquest país es realitza majoritàriament a través de contractes de durada determinada i a temps parcial, provocant un penós fenomen de pobresa laboral en què milers de treballadors i treballadores es troben per sota del llindar de la pobresa.

I el sector de l'ensenyament no representa l'excepció. Aprofitant la conjuntura de retallades, i utilitzant com a excusa la crisi, en els últims anys es ve donant una pràctica habitual en els centres educatius d'àmbit privat, que afecta directament al professorat i al personal de serveis educatius i complementaris (personal no docent), consistent en acomiadar aquestes i aquests professionals a mesura que s'acosten els mesos d'estiu per tornar a contractar personal de cara a l'inici del curs escolar o de les activitats extraescolars. Les dades publicades pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social així ho certifiquen. Al setembre, com cada any, la recuperació de l'ocupació en el sector educatiu és un fet després dels recurrents acomiadaments estivals.

Des de la Federació d'Ensenyament de CCOO estem revertint aquesta situació a través de la negociació col·lectiva dels diferents convenis sectorials, introduint limitacions a l'abús de la contractació temporal i de la contractació mercantil (falsos autònoms). De la mateixa manera, instem a les administracions públiques a que prioritzin la lluita contra l'ocupació precària, fent valer els mecanismes de què disposen, especialment el de la Inspecció

CCOO denuncia la precarització de l'ocupació en l'ensenyament privat amb l'excusa de la crisi i les retallades

dijous 4 de octubre de 2018