Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears

Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears
ensenyament

dijous 2 de novembre de 2017

Resum MSE convocatoria d'interins

Avui s'ha negociat en Mesa Sectorial d'Educació les bases de la propera convocatòria d'interins. Aquí us deixem la informació més rellevant sobre els temes que s'han discutit i un resum de les bases, que us ajudarà a fer el tràmit . El termini del tràmit serà del 13 de novembre al 15 de gener 2018.

RESUM MSE CONVOCATÒRIA INTERINS 2018/2019

Després de dues meses tècniques on s"ha tractat la convocatòria d’interins per al curs 2018/2019, avui ha tengut llocs la MSE.

Hi ha hagut tres punts cabdals per a la FE-CCOO:

1) Excepcions lingüístiques. Desde la FE-CCO entenem que la transitorietat d’aquestes excepcions acabava amb la convocatòria per al curs 2017/2018, per tant hem demanat, com així s’havia acordat a una MSE anterior, que ja no aparegui aquesta excepció i que passi a ser norma. Per part de l’Administració ens han explicat que la transitorietat acaba el 3 de juliol del 2018, per tant entenen que encara queda un any d’excepcionalitat.

2) Baremació. Desde la FE-CCOO hem reclamat que tots els aspirants de la llista estiguin baremats per igual en tots els seus partats. Desde conselleria ens han dit que la Direcció general de personal docent pot baremar tots els apartats excepte el punt 2.6 de l’annex 3 (formació permanent del professorat), aquest apartat li compet a una altre direcció general fer la baremació.

3) Puntuació de l’apartat 2 del barem. Fins ara la puntuació màxima d’aquest apartat eren 30 punts. La primera proposta de la conselleria va ser pujar aquest apartat a 40 punts, a les meses tècniques es va davallar a 35. La FE-CCOO va fer una proposta per tal d’qeuilibrar formació i experiència docent, sense haver de fer 250 hores de formació (cosa pràcticament impossible de fer en un curs) Aquesta proposta no ha estat acceptada i finalment la puntuació en aquest apartat quedarà en 32 punts.

RESUM CONVOCATÒRIA INTERINS CURS 2018/2019
(a l’espera que surti al BOIB i no hi hagi novetats)

ANNEX 1
Totes les persones que vulguin optar a fer feina al curs 2018/2019, estiguin o no a les llistes per aquest curs, han de participar en aquest tràmit.

Per poder participar al tràmit s’ha d’estar en possessió de les titulacions acadèmiques de l’annex 4. cal tenir en compte les següents excepcions:

Per ocupar places del cos de professors tècnics de formació professional s’exceptua el requisit del títol sempre que es compleixin totes les condicions de l’apartat 3.1.5.1. A aquesta excepció li queden 4 anys de transitorietat

Per ocupar places de qualsevol funció, excepte funcions lingüístiques s’exceptua el requisit del títol, sempre que es compleixin totes les condicions de l’apartat 3.1.5.2. A aquesta excepció li queden 4 anys de transitorietat.

Per ocupar places de serveis a la comunitat i intervenció sociocomunitària s’exceptua el requisit del títol si es compleixen tots els requisits de l’apartat 3.1.5.3. A aquesta excepció li queden 4 anys de transitorietat.

Per ocupar places d’anglès, alemany o francès a secundària, s’exceptua el requisit del títol, sempre que es compleixin totes les condicions de l’apartat 3.1.5.4 Amb aquest curs acaba la transitorietat, per tant de cara a la propera convocatòria (curs 2019/2020) es negociarà com queda aquest col·lectiu.

Per ocupar places d’anglès, alemany, àrab, francs, italià, rus o xinés a EOI, s’exceptua el requisit del títol, sempre que es compleixin totes les condicions de l’apartat 3.1.5.5. Amb aquest curs acaba la transitorietat, per tant de cara a la propera convocatòria (curs 2019/2020) es negociarà com queda aquest col·lectiu.

Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica

Tenir un coneixement adequat de llengua catalana d’acord al Decret 115/2201

El tràmit serà telemàtic, el darrer tràmit enviat serà el que tendrà validesa.

Si s’està d’acord amb tota la informació que apareix al portal, no s’ha d’aportar res de manera presencial.

Si hem d’aportat alguna titulació nova, aquesta s’ha de dirigir a la DG de Personal Docent.

Si hem d’aportar formació permanent que no aparegui al portal, aquesta s’ha de dirigir a la DG de Formació Professional i Formació del Professorat.

Termini: del 13 de novembre de 2017 al 15 de gener de 2018

Opcions: és obligatori triar una especialitat o funció i una illa. NOVETAT: un cop hagi passat el primer tràmit d’adjudicacions, es podran ampliar les opcions de illes i tipus de jornada. Si es modifica serà per a tot el que queda de curs.

Ordre a les borses:

Primer s’ordenaran segons el barem previst a l’annex 3 tots els interins que hagin estat tutoritzats.

La resta d’aspirants s’han d’ordenar segons el barem de l’annex 3, tenint en compte l’apartat 1 del barem i l’apartat 2, excepte el punt 2.6

Els aspirants podran estar en situació de no disponibles, si així ho desitgen, després del primer tràmit d’adjudicacions. Aquell que es col·loqui en aquesta situació ho farà per trimestres, si abans que finalitzi el trimestre no canvia l’opció, seguirà com a no disponibles per al trimestre següent.

Renuncia, es pot renunciar de forma justificada si:

S’està en situació d’embaràs, maternitat, paternitat, adopció o acolliment. En aquest cas es pot sol·licitar reserva de plaça

Patir una malaltia o una IT que impedeixi exercir la tasca docent. En aquest cas es pot sol·licitar reserva de plaça.

Al·legar una causa de força major

Novetat en quant a tutorització: tots aquells aspirants que siguin tutoritzats entre el 16 de gener i el 30 de juny de 2018, seran inclosos a la llista I (per tant baremaran en tots els apartats de l’annex 3) després del primer tràmit d’adjudicacions.

ANNEX 2
Aquest annex fa referència a la documentació que s’ha de presentar per poder participar de la convocatòria.

ANNEX 3
Aquest annex és el de la valoració del mèrits.

Apartat 1, experiència docent a l’administració educativa (sense límit de puntuació)

Apartat 2, Formació acadèmica i activats de formació (puntuació màxima: 32 punts)

ANNEX 4
Aquí es troben els requisits de titulació per a cada especialitat o funció.

Resum MSE convocatoria d'interins

dijous 2 de novembre de 2017