Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears

Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears
ensenyament

dimarts 13 de febrer de 2018

La FE-CCOO aprova la proposta de millora del decret de fons social

Avui dematí els sindicats en Mesa Sectorial d"Educació han aprovat una bateria de propostes per millorar i actualitzar el decret de fons social que regeix als docents de l’escola pública.

Aquesta acualització i millora del decret, que data del 2002, és una demanda dels sindicats des de fa anys i és avui que en Mesa Sectorial s’ha aprovat un document que s’enviarà a funció pública abans de la seva actualització i millora.

Pel que fa als ajuts, les millores proposades més importants són el retornament dels ajuts de viduïtat i orfandat, l’actualització de les quanties dels ajuts i la inclusió dels graus superiors de formació professional als ajuts per estudis. També s’han fet propostes de caire tècnic que facilitaran la sol·licitud d’alguns ajuts i actualitzacions que fan que aquests s’ajustin més a la realitat actual.

Pel que fa a les bestretes, recuperades el curs passat gràcies a l’Acord Marc, es proposa augmentar les quanties que es poden avançar, l’augment dels terminis de retornament i ampliar l’espectre de sol·licitants.

Cal remarcar que aquesta proposta encara s’ha d’aprovar per funció pública i hisenda a fi de fer una redacció definitiva del text que s’haurà d’aprovar novament en Mesa Sectorial d’Educació. És necessari que aquest text s’aprovi més aviat que tard ja que el decret està desfasat en alguns dels seus articles.

Avui en una segona Mesa Sectorial, s’han negociat els Programes de Qualifilicació Inicial /Programes de Qualificació Inicial Especial (PQI/PQIE). Aquests programes han estat votats de manera favorable per unanimitat de la Mesa, per a seva aprovació definitiva encara han de passar pel CEIB i pel Consell Consultiu. La FE-CCOO creu que l’aposta per la Formació Professional és imprescindible per a la millora de la formació dels nostres joves que els possibiliti l’accés a un lloc de feina estable i digne.

Aquests programes van dirigits a joves entre 16 i 21 anys que no tenen el títol d’ESO o que han arribat a segons curs d’ESO amb 16 anys i no titularan.

Des de la FECCOO hem sol·licitat la retirada del PQI/PQIE de Treball Doméstic ja que llavors no és possible continuar aquests estudis, ja que a Balears no hi ha l’FPB de Treball domèstic i neteja d’edificis. A més existeix la dificultat de regular el mercat laboral del Treball domèstic.

La FE-CCOO aprova la proposta de millora del decret de fons social

dimarts 13 de febrer de 2018