Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears

Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears
ensenyament

dijous 29 de març de 2018

Projecte de Pressupostos Generals de l'Estat 2018

La despesa pública educativa cau a un mínim històric del 3,8% del PIB

El descens torna a deixar en evidència que per al Govern del Partit Popular l'educació pública no és una prioritat política, social ni econòmica.

El despesa en Educació del Ministeri d'Educació i Cultura és important tant per la seva quantia com per marcar una pauta a través dels mòduls de concerts, dels fons de compensació, de les beques i ajudes i d'altres partides de la despesa educativa realitzada per les comunitats autònomes. En el Projecte de Pressupostos Generals de l'Estat, aquesta despesa perdrà pes en percentatge del PIB a causa de les limitacions en el finançament de les comunitats autònomes i la pujada salarial a funcionaris i funcionàries públiques, entre els quals es troben docents de l'ensenyament públic i professorat de la privada concertada a través dels mòduls de concert. Cal recodar que, el 2017, l'increment del pressupost del Ministeri d'Educació va ser del 1,7% i una partida tan significativa com la destinada a beques i ajuts pràcticament es va congelar. No obstant això, el creixement del PIB va ser més del doble.

En 2018, la pujada prevista es destinarà, en la seva major mesura, al finançament requerida per afrontar la pujada salarial acordada amb els sindicats. En els actuals pressupostos prorrogats no hi ha cap tipus de pujada.

CCOO considera inconsistent i fal·laç l'argument del Ministeri d'Educació i Cultura que el Pacte "condicionarà la política educativa d'aquest Ministeri i, conseqüentment, la política de subvencions". El Govern del PP segueix enganyant, de forma encoberta, a la societat per no deixar en evidència la seva incompetència política a l'hora de liderar un Pacte d'Estat per l'Educació que, finalment, ha embarrancat per la seva falta de compromís econòmic i credibilitat entre la comunitat educativa. Concretament, a la pàgina 196 del document "Programa Nacional de Reformas 2017 ", no hi ha cap" implicació en el Pressupost "per a la mesura 1F.3.1, que és la relativa al Pacte d'Estat per l'Educació.

Per CCOO, el Projecte de pressupostos generals de l'Estat (PGE) per a 2018 torna a deixar en evidència que, per al Govern del Partit Popular, l'educació pública no és una prioritat política, social ni econòmica.

La despesa pública educativa cau a un mínim històric del 3,8% del PIB

dijous 29 de març de 2018