Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears

Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears
ensenyament

dimecres 4 de juliol de 2018

Valoració opos docents 2018. 1era prova, fase eliminatòria.

Cal que les proves de la fase d'oposició docent no siguin eliminatòries

La FECCOO valora positivament el funcionament tècnic d'aquesta primera part (eliminatòria) de les oposicions docents i la tasca realitzada fins ara pels companys i companyes dels tribunals.

Han passat a la segona part més candidats que places ofertades hi ha, llevat d"alguns tribunals on d'entrada havia pocs participants. La qual cosa indica que l’accés a una plaça es disputarà també pels mèrits en la posterior fase de concurs, on l’antiguitat -enguany hem aconseguit que siguin fins a 10 anys d’experiència-, titulacions i formació permanent serà valorada per a l’obtenció d’una plaça pública.

S’evidencia ara la necessitat d’escoltar la nostra demanda estatal perquè les oposicions no tinguin aquesta fase eliminatòria. Això faria que tots els opositors que volguessin, poguessin demostrar (segons el propi decret) "l'aptitud pedagògica de l'aspirant i el seu domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent". A més, facilitaria també que els aspirants que s'han de desplaçar entre Illes puguin planificar la seva estada i evitar desplaçaments només per fer entrega de la programació didàctica, com ha succeït enguany.

De fet, si enguany han estat eliminatories és degut a la votació que es va produir a la sectorial d’educació on les 8 CCAA governades pel PSOE varen votar a favor, mentre que les 8 governades pel PP en contra. Fou el vot de Catalunya, en mans del Govern del PP per culpa del 155, que va fer decantar la balança. Per la qual cosa, esperem ara que el nou Govern decanti la balança cap a la no eliminatorietat.

Per altra banda, la nostra presència sindical com a col·laboradors d’aquest procés, ens ha facilitat poder vehiculitzar les damandes, dubtes i reclamacions dels aspirants que han pogut ser resoltes de forma clara i ràpida, contribuint també a la transparència del propi procés. Tot i que la fase de reclamacions no es pot valorar fins a la finalització de les oposicions, que és quan els aspirants poden articular el seu dret a reclamar.

Una de les demandes més sentides no ha vingut de part dels participants sinó dels propis tribunals amb una mitjana de 60 aspirants, ja que han hagut d’ampliar el seu horari laboral més enllà de les seves obligacions per poder tenir enllestits al voltant d’uns 100 exàmens en un temps prudencial. Fet aquest que agraïm i que apuntam per dur a la mesa on s’ha de negociar la propera convocatòria per al 2019.

Valorem també de manera molt positiva el funcionament del portal del opositor no només per l’efectivitat demostrada sinó també pel nivell de transparència absoluta.

Queda encara ara veure el resultat de la segona part on esperem que el nombre d’aprovats sigui superior al de places ofertades per tal d’evitar que quedin massa places desertes i es pugui realitzar la fase de concurs on els aspirants podran fer valer fins a 10 anys d’experiència docent, a diferència dels 5 de les passades.

Cal que les proves de la fase d'oposició docent no siguin eliminatòries

dimecres 4 de juliol de 2018