Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears

Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears
ensenyament

dimarts 10 de juliol de 2018

A la mesa sectorial extraordinaria d"avui

La FECCOO exigeix la derogació total del decret 5/2012 de retallades

Cal també que la puntuació per curs d'experiència docent sigui equitativa.

Hem exposat que la indemnització cobreix bona part de les reivindicacions que duim a terme però que sense la derogació del decret de retallades 14/2012 (estatal) i 5/2012 (autonòmic), que ja tenim impugnats per ser decrets de caràcter urgent i que per tant no es poden eternitzar.

Sobre la puntuació que l'experiència docent atorga als interins a efectes de la seva baremació a la llista amb la que competeixen per una plaça, proposarem que les puntuacions a efectes d'antiguitat, només es realitzin sobre els mesos lectius (de setembre a juny) per tal que tots els docents interins estiguin en igualtat de condicions.

Hem recordat també que La FECCOO reclama que s'ampliï en 2000 places més l'actual plantilla orgànica docent, en compliment de l"acord estatal de reducció de la taxa d’inestabilitat al 8% i possibilitar i garantir el dret a la mobilitat dels funcionaris docents.

I es que el passat divendres el Consell de Govern va aprovar la Relació de llocs de feina docent (RLT) de les illes per al proper curs 18-19 (plantilla orgànica) a les que s’han d’afegir al voltant de 3000 places habilitades (provisionals) de les quals demanam que 2000 s'incorporin a aquesta RLT.

Actualment existeixen unes 4672 places vacants (1717 infantil i primària i 2955 per a secudària FP i règim especial) dins les que hi ha unes 600 que són a mitja jornada.

D’aquestes 4672, només unes 1700 (un 40%) formen part de la plantilla orgànica (plantilla estable susceptible de ser adquirida en propietat ja sigui per oposició o per concurs de trasllat).

El darrer acord estatal obliga a les administracions a convertir en fixes totes les places habilitades (provisionals) -actualment 2772- que s’han ofertat al llarg de tres cursos consecutius des del 2005. Nosaltres calculem que són unes 2000 que estarien a disposició tant dels funcionaris de carrera (ampliant així el seu dret a la mobilitat), com també dels interins. Així podriem passar de les actuals 1900 a 3900 places, ja que entenem que la resta, 772, no compleixen encara el requisit d’haver-se ofertat al llarg de 3 anys.

A la darrera mesa ja varem anunciar que si la Conselleria no fa aquesta tasca, podriem denunciar-la per incompliment de l’acord, ja que no fer-ho impediria també poder realitzar les oposcions del 2019 i 20 on s’ofertaran 2000 places.

La FECCOO exigeix la derogació total del decret 5/2012 de retallades

dimarts 10 de juliol de 2018