Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears

Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears
ensenyament

dijous 12 de juliol de 2018

Reunió mesa empleats públics 12/07/18

CCOO posa en valor l'acord que permet ara l'increment salarial de tots els empleats i les mesures per estabilitzar i consolidar la plantilla al sistema públic de les Illes

A la reunió mantinguda avui hem tractat els següents punts sobre el desplegament de la llei 6/2018 de pressupostos generals de l'estat.

1) Increment salarial: 1.5% (de gener a juny 2018) -vindrà una nominilla amb els atrasos- i un 1.75% (+0,25) a les nòmines de juliol a desembre de 2018.

2) Taxa reposició: 100% també als serveis generals, igual que ja passava a la sanitat i a l'educació. Les places desertes no es perden sinó que s'arrosseguen. Cal reduir la taxa d'inestabilitat al 8% com marca l'acord.

3) Recuperació del 100% de les IT (baixes per malaltia): la consellera diu que aquí ja tenim una millora i que mirarà com queda a la resta de l'Estat per veure si es pot millorar.

4) Flexibilitat horària: la llei pressupost permet arribar a acords per recuperar la jornada de 37,5 a 35h. El Govern té pensat treballar-ho després de l'estiu dins el marc del pressupost autonòmic

5) Conciliació. També s'abordarà dins l'àmbit de la negociació dels pressupostos de la comunitat autònoma. Des de CCOO valoram de forma positiva la informació que se’ns ha donat per part de la Consellera d’Hisenda i Administracions Públiques.

El desplegament del II ACORD PER A LA MILLORA DE L'OCUPACIÓ PÚBLICA I DE CONDICIONS DE TREBALL, una vegada aprovats els PGE 2018, fa que estiguem en el camí de la recuperació del drets arrabassats i per tant, de la millora de les prestación de serveis públics per a la ciutadania. A més, ens situa no només en la recuperació, sino que treballem per les mesures que han de millorar el sistema.

CCOO posa en valor l'acord que permet ara l'increment salarial de tots els empleats i les mesures per estabilitzar i consolidar la plantilla al sistema públic de les Illes

dijous 12 de juliol de 2018