Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears

Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears
ensenyament

Tràmits i Borses de treball

Aquí us deixem els enllaços als tràmits que té actualment oberts la Direcció General de Personal Docent.

CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE MESTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL AL MUNICIPI DES CASTELL

Termini: 10 dies hàbils a comptar des del dia següent a l’anunci d’aquesta convocatòria al BOIB.

NOVA CONVOCATÒRIA PER ACREDITAR 25 QUALIFICACIONS PROFESSIONALS

Termini: La convocatòria del procediment que permet avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral i/o de vies no formals de formació de les unitats de competència de 25 qualificacions professionals. obert del 8 al 26 de gener de 2018.

CONVOCATÒRIA D'INTERINS (Curs 2018-2019)

Termini: El termini per presentar les sol·licituds i la documentació és del 13 de novembre de 2017 al 15 de gener de 2018, ambdós inclosos.

Tràmits i Borses de treball