Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears

Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears
ensenyament

Oposicions 2018

Aquí trobareu tota la informació relativa a les oposicions docents previstes pel 2018.

L’accés a la funció pública docent es fa a través d’un concurs oposició. Això vol dir que primer has de passar la part d’oposició (examens i presentacions orals) i una vegada superat això et comptabilitzen les formacions o experiències professionals dins l’àmbit de la docència que hagis pogut tenir fins ara.

En cada convocatòria es reserven unes places per fer promoció interna. Això vol dir que estan reservades a funcionaris en actiu que volen canviar de cos o d'especialitat. 

Tot això pot semblar molt complicat i desconegut per a tu. Per això, a continuació t’expliquem tot el que necessites saber per poder presentar-te a les oposicions docents que es publiquin aquí, a les Illes Balears.

QUINES PLACES ES CONVOQUEN ENGUANY?

Enguany es convoquen 1008 places. Aquí trobareu la distribució per cossos, especialitats i illes.

COM SÓN LES PROVES DE LES OPOSICIONS?

Segons si et presentes per ingrés a la funció pública o a la promoció interna tendràs unes proves o unes altres. Per això s'estableixen diversos torns:

TORN 1 i 2: Torn lliure i torn reservat per discapacitats
TORN 3: Accés a altres cossos inclosos en un subgrup superior
TORN 4: Accés a altres cossos del mateix subgrup
TORN 5: Adquisició de noves especialitats


TORN 1 i 2

Us heu de presentar a través d'aquest torn tots aquells que encara no treballeu en la funció pública docent. També hi podeu participar aquells docents funcionaris o funcionaries que vulguin canvi de cos però no hi hagi places reservades a l'especialitat a la que desitja accedir.

Actualment l’accés a la funció pública docent es fa a través del concurs oposció. Com el seu nom indica, es divideix en dues parts: la d’oposició i la de concurs.

Fase d’oposició: és la que es sol fer primer i consta de dues proves. Cada prova té dues parts:

PROVA 1

És on es valoraran els teus coneixements teòrics.

Part A: És el desenvolupament del tema. Abans de començar aquesta prova, es treuen un nobre de bolles al atzar. Aquest nombre està relacionat amb la quantitat de temes que tengui el teu temari (a més temes més bolles). Cada bolla té un número. Per completar l’examen podràs triar un dels temes que hagin sortit a l’atzar. Et diran el títol del tema que correspon a cada bolla.

Part B: Es farà un altre dia. Es tracta del desenvolupament d’un cas pràctic. Aquesta part està definida a la convocatòria oficial d’oposicions a l'annex 6.

PROVA 2

És on es valoren els teus coneixements pràctics i les teves aptituds didàctiques. Per poder realitzar-la el primer dia hàbil després de la publicació de les qualificacions definitives de la prova 1, a les 9h00 del dematí, hauràs d'entregar al tribunal un document que contengui una programació i, al menys, 12 unitats didàctiques. Et convocaran un dia per fer la presentació oral que també consta de dues parts.

Part A: Has de presentar presencialment al tribunal una programació que correspongui a un any acadèmic. Aquesta programació haurà d’incloure un mínim de 12 unitats didàctiques.

Part B: Et convocaran un dia per a que facis una presentació d’aquesta programació i d’una Unitat Didàctica. Llegeix bé la convocatòria per saber quin tipus de material pots aportar a aquesta presentació. Pensa que és important que la teva proposta sigui atractiva i tingui un punt diferenciador a les propostes dels altres. A final de la presentació el tribunal et farà algunes preguntes.

Fase de concurs:

A la fase de concurs es contabilitzen els mèrits, l’experiència docent i altres formacions que puguis tenir. Per exemple, títols d’idiomes, màsters, altres titulacions universitàries, títols de música… Amb això obtindràs una altra nota.

La nota final del concurs oposició és la mitja ponderada entre la nota de la fase d’oposició i la nota de la fase de concurs. Aquí trobaràs un quadre resum de l'ingrés a través del torn 1 i 2.

Si aprovo tot això ja formaré part del funcionariat?

Si superes la part d’oposicions (has de treure un 5 o superior) passaràs a la fasse de concurs per tal d’obtenir l’ordre final dels docents que han superat les oposicions. S’ordenen començant per la nota més elevada. Obtindran plaça tantes persones com places ofertades hi hagi a la convocatòria. Si a la convocatòria se n’oferten 10 només les 10 primeres persones obtindran plaça.

TORN 3

T'has de presentar a través d'aquest torn si vols passar de A2 a A1. Per exemple de primària a secundària o de professor d'FP a secundària.

Les proves també es composen d'una fase d'oposició i una altra de concurs.

Fase d'oposició: hauràs de fer el cas pràctic com el torn 1 i 2 i una exposició oral d'un tema.

Fase de concurs: es valoren els mèrits segons el barem de l'annex 3

Aquí tens un resum de les proves d'aquest torn.

TORN 4

T'has de presentar a través d'aquest torn si vols passar d'un cos a un altre del mateix nivell. Per exemple si vols passar de secundària a EOI.

Les proves també es composen d'una fase d'oposició i una altra de concurs. 

Fase d'oposició: En aquest cas les proves poden variar si optes a la mateixa especialitat (p.ex: d'anglès a secundària a anglès a EOI) o si vols passar a una altra especialitat (p.ex: d'anglès a secundària a francès a EOI)

Mateixa especialitat: hauràs d'exposar oralment una programació didàctica.

Diferent especialitat: hauràs de fer el cas pràctic com el torn 1 i 2 i una exposició oral d'un tema.

Fase de concurs: es valoren els mèrits segons el barem de l'annex 3

Aquí tens un resum de les proves d'aquest torn.

TORN 5

T'has de presentar a través d'aquest torn si vols optar una altra especialitat del teu cos (p. ex: si ets professor o professora de matemàtiques i vols fer física i química a secundària)

En aquest torn només es fa la fase d'oposició i no hi ha concurs. Per canviar de plaça ho faràs a través del concurs de trasllats.

Fase d'oposició: hauràs de fer l'exposició oral d'un tema i el cas pràctic.

Aquí tens un resum de les proves d'aquest torn.

QUINS TEMARIS HE D’ESTUDIAR? ON ELS PUC TROBAR?

Aquí pots trobar els enllaços als actuals temaris, el que has d'estudiar per enguany. Està previst que al 2020 es faci una actualització dels temaris per a les oposicions docents. Si clicau aquí trobareu els esborranys (textos no oficials) dels nous temaris que es volen aprovar.

ENCARA EM QUEDEN DUBTES

Si encara tens dubtes consulta el document de preguntes freqüents que penjarem després de les assemblees amb totes les qüestions que ens heu fet arribar. Si el que vols és una atenció personalitzada afilia't a CCOO. 

Oposicions 2018