Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears

Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears
ensenyament

Darreres notícies oposicions docents 2018

Aquí podreu consultar la informació de darrer moment sobre les oposicions docents 2018

Cartell "Col·laboració oposicions docents"

Cartell "Col·laboració oposicions docents"

COMUNICACIÓ ENTRE ELS TRIBUNALS I ELS I LES ASPIRANTS

Per a la comunicació entre els tribunals i les i els aspirants s'ha habilitat el programa GOD (Gestió Oposicions Docents)

Anau consultant el GOD. Ja han començat a sortir notes.

Recordau que la programació didàctica s'ha de presentar el dia següent hàbil a la publicació de les notes. Dissabtes i diumenges no compten. Portau el full de verificació amb les vostres dades personals. El podeu trobar aquí.

Recordau que a través del GOD us enviaran la convocatòria per fer la defensa.

Quan entreu a la pàgina del GOD hi trobareu dues opcions:

Portal dels aspirants: on hi podreu consultar les convocatòries, comunicats, llistes de puntuació, llistes provisionals i definitives, puntuació provisional i definitiva de la Comissió de Valoració de Mèrits de la vostra illa especialitat i tribunal.

Els aspirants hi podreu accedir una vegada entreu a la URL susdita, poseu el núm. del vostre DNI i pitgeu 'No teniu codi o l'heu oblidat'. De manera immediata rebreu un correu electrònic amb el codi de seguretat a l'adreça electrònica que vàreu posar a la sol·licitud de participació a les proves selectives. I podreu entrar a l'aplicació amb el vostre DNI i el codi de seguretat de quatre xifres durant tot el procediment selectiu.

Taulell d'anuncis de les proves selectives: s'hi podrà consultar la informació pública que abans s'exposava als taulells d'anuncis de les seus. (llistes d'aspirants, llistes de puntuació, llista de la puntuació dels mèrits...)


COL·LABORACIÓ EN LES OPOSICIONS DOCENTS 2018

La FE-CCOO va sol·licitar col·laborar en les oposicions docents ja que la norma ho permet i la Conselleria ho ha acceptat. Amb això es pretén donar més transparència al procés. 

Quatre dels nostres companys estaran presents a les distintes seus durant el desenvolupament de la part A i part B de la primera prova per si teniu alguna incidència. Si a la seu on us examineu no hi ha cap representant de la FE-CCOO ens podeu contactar telefonant al 971170995.

RESUM DEL PROCÉS

Resum del procés concurs-oposició. Tots els torns.
TORN 1 i 2: Torn lliure i torn reservat per discapacitats
TORN 3: Accés a altres cossos inclosos en un subgrup superior
TORN 4: Accés a altres cossos del mateix subgrup
TORN 5: Adquisició de noves especialitats

Darreres notícies oposicions docents 2018

Documents relacionats

Cartell "Col·laboració oposicions docents"