Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears

Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears
ensenyament

dimarts 7 de novembre de 2017

La FE-CCOO vol protegir als 1500 docents interins amb més de 10 anys d'experiència docent

  • A més, CCOO porta al Ministeri una proposta alternativa de concurs-oposició

Després de valorar la proposta facilitada pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en la passada reunió del 26 d'octubre de 2017 La Federació d'Ensenyament de CCOO la considera insuficient i realitza les següents aportacions al respecte.

Mesures d'estabilitat

Mesures d'estabilitat

CCOO rebutja la proposta de barem realitzada pel Ministeri d'Educació i, enfront de les mancances detectades, exigeix que el pes de l'experiència no sigui substituïble per altres mèrits. Així mateix, defensa, en línia amb les sentències del Tribunal Constitucional sobre processos d'accés i ingrés a la funció pública, l'augment del pes dels mèrits del 40% ofert per Educació al 45%. Es tracta d'una proposta viable, que gaudeix amb totes les garanties jurídiques i d'acord amb els objectius previstos en l'Acord per a la millora de l'ocupació pública.

CCOO proposa la modificació del caràcter eliminatori de les proves que conformen la fase d'oposició. En aquest sentit aposta per una prova amb diferents parts que no siguin eliminatòries entre si. Això permetria a les persones aspirants demostrar tots els seus coneixements i competències per al desenvolupament de la funció docent així com les capacitats didàctiques i pedagògiques més d'una avaluació global de tota fase d'oposició.

CCOO considera que els temaris s'han de mantenir durant tota l'execució de l'oferta extraordinària derivada de l'Acord per a la millora de l'ocupació. No comparteixen la pretensió del MECD de revisar-los i canviar-los per a les convocatòries de 2019.

CCOO considera que cal modificar el nombre de temes extrets a l'atzar dels que la persona aspirant ha de triar un. Pensem que en aquest aspecte s'ha de tornar al que ja va estar en vigor durant el model transitori del RD 276/2007
- Especialitats que tinguin un nombre no superior a 25 temes, s'haurà de triar entre tres temes.
- Especialitats que tinguin un nombre superior a 25 temes i inferior a 51, s'ha d'elegir entre quatre temes.
- Especialitat que tinguin un nombre superior a 50 temes, s'haurà de triar entre cinc temes.

CCOO pensa que la fase d'oposició ha de ser transparent pel que correspon al MECD que s'estableixin mesures que permetin una publicitat dels criteris d'avaluació i correcció i que aquests siguin homogenis en totes les CCAA.

​A més de tot això, també pensem que és hora de parlar de les mesures d'estabilitat dels interins. Per això, demanem al Conseller que convoqui una mesa per negociar aquestes mesures. Des de la FE-CCOO pensem que, tal i com ha declarat en Conseller avui mateix, aquestes mesures han de seguir els criteris d'edat i experiència docent. En concret, sabem que hi ha al voltant de 1500 docents interins que tenen més de 10 anys d'experiència.


 

La FE-CCOO vol protegir als 1500 docents interins amb més de 10 anys d'experiència docent

dimarts 7 de novembre de 2017

Àrees temàtiques relacionades

Condicions de treball (sectors i àrees) - ensenyament públic