Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears

Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears
ensenyament

dimarts 14 de novembre de 2017

Comissió de fons social del mes de novembre

A la comissió de fons social de dia 14/11/2017 s'han tractat els temes següents:

Ajuts per estudis:

- Les peticions que no hagin aportat la documentació pertinent es denegaran. Quan la documentació no sigui correcta s'avisarà al sol·licitant a través d'un correu certificat per a que ho esmeni.

Ajuts per fills menors de 18 anys:

- S'estan revisant alguns expedients on s'han trobat irregularitats. Us recordem que l'ajut per fills menors de 18 anys només la poden demanar un dels dos progenitors.

Bestretes:

- S'aproven totes les bestretes ordinàries. 

- S'aproven 3 bestretes extraorinàries i una es denega per no complir els requisits.

Altres:

- La junta de Personal Docent no Universitari ha fet una petició formal per a que s'iniciin els tràmits de renovació del decret de Fons Social. Per ara no es té cap informació nova.

 

Comissió de fons social del mes de novembre

dimarts 14 de novembre de 2017

Àrees temàtiques relacionades

Condicions de treball (sectors i àrees) - ensenyament públic