Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears

Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears
ensenyament

divendres 1 de desembre de 2017

CCOO reclama més i millors polítiques per garantir l'accés a l'ocupació i unes condicions laborals dignes a les persones amb diversitat funcional

  • Aquest any, CCOO vol, especialment, visibilitzar la situació d'aquells treballadors i treballadores amb una discapacitat sobrevinguda després d'un accident o malaltia.

Per això, reivindica:

La millora de les polítiques d'ocupació adreçades a aquest col·lectiu i el seu desenvolupament efectiu a través de mesures aplicades en diferents eixos de actuacin.La promoció de la responsabilitat de les entitats ocupadores en els processos de retorn del treball.La participació activa del treballador o treballadora amb discapacitat sobrevinguda i els seus representants.La prevenció i el necessari estudi d'aquestes situacions per al disseny i aplicacions de més i millors polítiques i mesures.

En la majoria dels casos, aquests treballadors i treballadores, tot i que continuen tenint la capacitat i el desig de treballar, i malgrat els drets reconeguts en la normativa social i laboral, pateixen serioses restriccions per al retorn a l'ocupació i un elevat percentatge deixa de realitzar, gairebé per complet, qualsevol activitat laboral.

És necessària la presa de consciència i la posada en marxa de mesures que incideixin tant en el manteniment de la protecció social, com en assegurar els mitjans que possibilitin la reincorporació real d'aquestes persones al mercat laboral ordinari, suprimint barreres i adaptant els llocs de treball .

És un dret, és el teu dret!

CCOO reclama més i millors polítiques per garantir l'accés a l'ocupació i unes condicions laborals dignes a les persones amb diversitat funcional

divendres 1 de desembre de 2017

Documents relacionats

Cartell discapacitat sobrevinguda