Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears

Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears
ensenyament

divendres 29 de desembre de 2017

Aquesta CCAA ha d'avançar urgentment en mesures i ajudes a la conciliació i aquest decret pot ser una la primera passa necessària, però no pot ser la única.

La FE-CCOO reclama que l'esborrany de guarderies s'acompanyi d'ajudes i subvencions que millorin la conciliació i augmentin les oportunitats de les famílies i els treballadors.

Cal derogar la LOMCE que impedeix que el tram de 0 a 3 anys sigui educatiu com és desitjable i necessari.

Andreu Horrach, Fina Santiago i Toni Baos

Andreu Horrach, Fina Santiago i Toni Baos

Avui 29 de desembre de 2017, el secretari general de la FE-CCOO, Toni Baos, s'ha reunit amb el director general de planificació de serveis socials, Andreu Horrach, i la Consellera de serveis socials, Fina Santiago, per intercanviar impressions i propostes sobre l'esborrany del decret que ha de regular les guarderies privades de les Illes.

Primerament hem traslladat la nostra preocupació sobre l'estat del debat als mitjans, ja que som conscients de que tots i totes les entitats que defensam l’educació aspiram a que l’educació 0-3 formi part de la xarxa educativa i no només de l’assistencial com preveu la segregadora LOMCE.

Des de la FE-CCOO hem expressat a la Consellera la necessitat de regulació i millora substancial que té aquest servei, clau per a la conciliació, que avui en dia s’ofereix sense cap tipus de normativa. Això comporta que no hi hagi  inspeccions, que no hi hagi cap tipus de limitacions, que no es pugui saber si els treballadors gaudeixen dels seus drets...

La FE-CCOO té detectades guarderies on, per manca de regulació, les condicions en les que estan actualment els nins i nines són contraproduents per al seu desenvolupament educatiu, afectiu i fisiològic. És per això que consideram urgent que el Govern faci tot el que estigui en la seva mà per, al manco, resoldre aquest greuge que molts coneixem i que ningú ni cap discurs pot obviar.

Per altra banda, també existeixen guarderies que, tot i no complir amb els requisits físics per poder ser autoritzades, sí treballen amb les ràtios, personal qualificat i projecte educatiu. Aquestes reclamen l’atenció del Govern per poder rebre les ajudes necessàries i així ser autoritzades com a centres educatius.

Hem sol·licitat també que el decret inclogui una línia de subvencions per a que, tal i com disposen ja algunes empreses, aquelles que tinguin un pla d’igualtat negociat amb els seus treballadors puguin dur endavant la creació del servei de guarderia. D’aquesta forma no només s’avançaria en les millores de conciliació, sinó també en la possibilitat de que, en un futur, tota aquesta xarxa pugui reconvertir-se en la xarxa educativa que la nostra CCAA tant necessita i reclama.

És per tant imperiosa la necessitat de que el Govern augmenti les inversions i ajudes en matèria de conciliació. També és necessari que es marquin uns mínims que puguin ser millorats pels diferents Consells Insulars, ja que les realitats demogràfiques i socials no són les mateixes a totes les illes. Les diferències existents no s’haurien d’incrementar per manca d’aquesta regulació.

Per altra banda, també hem parlat d’algunes qüestions que no són de la competència de la Conselleria de Serveis Socials, com és l'augment de les ajudes a les famílies per a l'accés a una escoleta autoritzada i que també trobam necessari.

Finalment la FE-CCOO s’ha posat a disposició de la Consellera per a aportar, des del sindicalisme de l’ensenyament, totes les idees i contribucions que requereixi el debat sobre aquest esborrany.
 

La FE-CCOO reclama que l'esborrany de guarderies s'acompanyi d'ajudes i subvencions que millorin la conciliació i augmentin les oportunitats de les famílies i els treballadors.

divendres 29 de desembre de 2017

Àrees temàtiques relacionades

Sistema educatiu - Infantil i primària