Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears

Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears
ensenyament

dimecres 10 de gener de 2018

CCOO assenyala que sense ocupació diversificada i de qualitat no pot haver-hi una bona Formació Professional Dual

Des del sindicat hem criticat, i així continuarem fent-ho, el Reial Decret 1529/2012 que desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i estableix les bases de la Formació Professional Dual, que no afecta només al sistema educatiu, sinó també al contracte de formació i aprenentatge. La norma no garanteix ni la qualitat de la formació, ni els mateixos drets de protecció social i laboral als que accedeixen a aquesta modalitat.

Formació Professional Dual

Formació Professional Dual

A CCOO creiem que la formació dual hauria de jugar un paper fonamental per a una "transició justa",convocant a la joventut a participar-hi. I és que correm el risc de convertir el sistema en eina per a la selecció de personal d'unes poques empreses i, els seus alumnes, en mà d'obra barata en eterna rotació

Generalment, es diu que el principal problema per a una Formació Professional Dual es troba en la diversitat de models autonòmics, en l'heterogeneïtat de condicions i requisits que afecten a empreses, centres, professorat i alumnat. Es diu que una millor regulació per part del Ministeri d'Educació facilitaria l'impuls de la formació professional dual i amb ella la inserció dels i les joves. Però no tenim només un problema de regulació: La Comissió Europea, en la "Comunicación sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2018", alerta de la polarització que s'està produint en la demanda de qualificació (desapareixen les ocupacions que requereixen nivells mitjans de qualificació) , així com de la tendència a la precarització en l'ocupació.

A Espanya aquestes tendències són més acusades: la major part de l'ocupació es concentra en unes poques ocupacions (hostaleria i comerç bàsicament), i es caracteritza per la temporalitat i la rotació. El percentatge de llocs de treball qualificats i amb drets cada vegada és menys significatiu en l'estructura ocupacional del país.

A CCOO diem que cal revisar el marc normatiu, en el que afecta al sistema educatiu i al contracte de formació, en aquest últim cas revertint la reforma laboral del 2012 que va aprofundir la seva devaluació, convertint-lo en un contracte precari més.

Però diem també que la formació dual, en l'actual context productiu serà en el millor dels casos una eina per a la selecció de personal d'unes poques empreses, i en el pitjor altra oportunitat perquè les que tenen menys escrúpols comptin amb mà d'obra barata a eterna rotació, en molts casos traient profit de les ajudes públiques a la formació.

Què necessitem? En primer lloc, una reforma de la formació dual negociada entre els Ministeris d'Educació i Ocupació i interlocutors socials, acordant en primer lloc per què i per a qui s'ha de regular aquesta modalitat. Per CCOO l'objectiu és formar els i les joves menors de 30 anys sense qualificació. I en segon lloc, amb l'objectiu de crear ocupació qualificada que cobreixi la necessitat de treball de tantes persones al nostre país, polítiques públiques que promoguin un altre model productiu invertint i incentivant l'activitat de sectors que propiciïn el benestar general i la sostenibilitat ambiental: educació , sanitat, transport, gestió de recursos comuns, agroecologia, biodiversitat, model energètic.
 

CCOO assenyala que sense ocupació diversificada i de qualitat no pot haver-hi una bona Formació Professional Dual

dimecres 10 de gener de 2018

Àrees temàtiques relacionades

Sistema educatiu - Formació professional