Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears

Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears
ensenyament

dimecres 28 de febrer de 2018

Manifest de la vaga del 8M

  • Conquerint espais, construint futur

El proper 8 de març tornarem a fer història. Les confederacions de CCOO i UGT convoquen una jornada de vaga de dues hores per torn (dues hores al matí, dues hores a la tarda i dues hores a la nit) per denunciar la discriminació i les bretxes existents en el mercat laboral i donar resposta a les demandes i necessitats de les treballadores d'aquest país.

El nostre compromís amb les mobilitzacions feministes en contra de les desigualtats i violències masclistes és permanent, com ho és la nostra acció sindical, dirigida sistemà- ticament a corregir, erradicar i prevenir aquestes desigualtats i violències.

Més de la meitat de les persones ocupades en l'Administració pública són dones, el 55,29%. Destaca la sanitat, docència no universitària i justícia, amb 7 dones de cada 10 persones treballadores. Tot i això, en els nivells retributius més grans hi ha més homes.

En el sector de l'ensenyament, el 70,48% de docents de l'àmbit no universitari són dones. En canvi, a les universitats, el percentatge de dones entre el personal docent i investigador funcionari es redueix a un 35,55%, i aquesta xifra disminueix encara més, fins al 20,88%, si parlem de catedràtiques.

El sou mitjà de les dones que treballen en educació és d'aproximadament uns 21.000 euros, enfront dels 23.142 de mitjana que cobren els homes. Actualment, la bretxa salarial és d'un 10%.

La Federació d'Ensenyament de CCOO (FECCOO) exigeix l'eliminació de la bretxa salarial en l'educació i demanda igual salari a igual treball.

CCOO, com a sindicat de classe, hem apostat per la lluita per la igualtat de gènere com a principi fonamental, participant històricament en la consecució d'aquest .

El nostre compromís per una educació que sustenti els seus valors en la igualtat d'oportunitats, la coeducació, la inclusió de la perspectiva de gènere i l'apoderament de dones i nenes, l'erradicació de la violència masclista a les nostres aules, el respecte a les identitats, diversitats culturals, ètniques, socials i sexuals i la consecució d'una educació en valors, més democràtica i transformadora, ha estat una constant al llarg de la nostra història. Per aquest motiu, ens sembla fonamental situar les reivindicacions feministes com a pròpies en un context en què l'individualisme, el consumisme, les violències i la falta de respecte i cura comuna estan arrossegant a la societat a una crisi de valors sense precedents.

Per tots aquests motius, la Federació d'Ensenyament de CCOO convoca una vaga el proper 8 de març, de dues hores per torn, per denunciar la discriminació i la bretxa salarial existent; advocar per un consum sostenible, eficaç i responsable; acabar amb la divisió sexual del treball; desenvolupar una cultura de la cura compartida; i instar les administracions educatives al fet que deroguin la LOMCE i negociïn una nova llei educativa que respongui a les necessitats socials actuals, promogui una educació igualitària, no sexista, que fomenti la diversitat, erradiqui la violència i sigui realment transformadora, beneficiant a tota la societat, dones i homes.

El dia 8 de març atenem les demandes del moviment feminista i les fem nostres, perquè anem a parar l'educació, perquè construïm futur, indissolublement unit a la igualtat entre dones i homes, perquè anem a conquerir espais i transformar l'educació. I exigirem a l'Administració una millora en la rendició de comptes de les mesures posades en marxa per al compliment de l'Agenda 2030 en matèria d'igualtat de gènere.

Des de la FECCOO fem una crida a aturar el dia 8 de març i a realitzar durant la resta del dia activitats que desenvolupin estratègies curriculars coeducatives. 

Manifest de la vaga del 8M

dimecres 28 de febrer de 2018

Documents relacionats

Manifest vaga 8M