Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears

Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears
ensenyament

dilluns 5 de març de 2018

CCOO exigeix l'obertura immediata d'un procés de negociació efectiva del Decret de condicions laborals del personal predoctoral

El Govern, aclaparat per les exigències del Parlament i amb un retard de diversos anys respecte del mandat previst en la Llei de la Ciència i Tecnologia, ha presentat una proposta de Reial decret per regular les relacions laborals dels contractats predoctorals el seu contingut no pot ser més decebedor.

Personal investigador

Personal investigador

La Federació d'Ensenyament de CCOO denuncia que, amb la seva proposta per al personal investigador en formació, el Govern condemna a la precarietat a milers d'investigadors i investigadores que desenvolupen la seva activitat en centres de recerca, universitats i fundacions.

En concret, l'esborrany de Reial decret inclou l'establiment d'una activitat laboral, addicional a la investigadora, de 240 hores lectives per als que desenvolupin la seva activitat en les universitats, duplicant les hores previstes fins ara en alguns programes específics de contractació predoctoral. CCOO alerta que amb aquesta decisió es pretén dotar les universitats de personal addicional per cobrir necessitats docents, ocultant així els seriosos problemes que afronten els campus per les retallades de plantilles i la taxa de reposició i afegint-ne de nous de precarietat als ja existents (professorat associat i altres figures utilitzades massivament de forma irregular quan no fraudulenta).

D'altra banda, es proposa un règim salarial inacceptable, en aplicar els percentatges de reducció salarial que preveu la Llei de la Ciència, prenent com a referència el salari de figures idènticament formatives que ja de per si tenen un salari reduït.

Així mateix, es preveu un règim d'extinció del contracte completament obert i insegur. A això s'uneix la inexistència de cap indemnització a la finalització del contracte.

A la vista de l'anterior, CCOO exigeix la convocatòria immediata d'una taula de negociació efectiva en els termes previstos legalment en la qual, un cop recollides les reivindicacions del col·lectiu, s'abordi una regulació que es basi en:

- El reconeixement de l'activitat investigadora com a únic i principal objecte del contracte predoctoral,com preveu la Llei de la Ciència, de manera que qualsevol activitat docent addicional només es pugui desenvolupar en el marc del seu objectiu investigador i per a la seva millora, en la col·laboració en la docència de caràcter pràctic , sempre que es garanteixi el caràcter voluntari i la quantia de les hores màximes que es puguin realitzar no afecti a l'objectiu primordial del contracte, realitzar la tesi doctoral.

- L'establiment d'un salari digne d'acord amb l'activitat investigadora (amb resultats investigadors efectius), establint com a referència per als percentatges de salaris que preveu la Llei de la Ciència activitats i salaris adequats, així com la regulació de condicions econòmiques mínimes dignes per a les convocatòries públiques.

- Un règim d'acomiadament que s'ajusti al previst amb caràcter general en l'Estatut delsTreballadors. Si es pretenén establir especificitats en l'extinció per l'obtenció d'un informe negatiu de l'activitat anual de l'investigador, ha de limitar en tot cas, com exigeix l'Estatut dels Treballadors, a supòsits d'incompliments greus i culpables o impossibilitats objectives de continuar l'activitat investigadora.

- La incorporació del dret a la indemnització per finalització de contracte en els termes previstos per als contractes d'obra i eventuals, tal com estableixen les directrius europees i les recents sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Tot això s'ha d'emmarcar en un imprescindible pla d'estabilització i ampliació de les plantilles en els organismes d'investigació ia les universitats que prevegi els mecanismes d'adequada incorporació i promoció de les i els joves investigadores i investigadors.
 

CCOO exigeix l'obertura immediata d'un procés de negociació efectiva del Decret de condicions laborals del personal predoctoral

dilluns 5 de març de 2018

Àrees temàtiques relacionades

Condicions de treball (sectors i àrees) - ensenyament públic