Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears

Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears
ensenyament

dimarts 10 de abril de 2018

El sindicat exigeix la derogació de la Llei Educativa

CCOO observa amb preocupació la sentència del TC que avala les mesures més polèmiques de la LOMCE

La Federació d'Ensenyament de CCOO lamenta que la majoria conservadora del Tribunal Constitucional hagi imposat el seu criteri ideològic en relació a aspectes fonamentals per l'equitat i la qualitat educativa.

Seu Tribunal Constitucional

Seu Tribunal Constitucional

El Ple del Tribunal Constitucional ha acordat, per majoria de vuit vots, desestimar el recurs d'inconstitucionalitat interposat pel Grup Parlamentari Socialista al Congrés dels Diputats contra la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per la millora de la qualitat educativa. I amb això, avala els aspectes més controvertits de la LOMCE, com el finançament públic de centres concertats que segreguen l'alumnat per sexe, les revàlides, els itineraris des d'edat primerenca i la Religió catòlica com a assignatura computable per a la mitjana.

CCOO observa amb preocupació la sentència i recorda que aquesta interpretació del TC no limita en cap cas l'actuació política ni l'acció social de la comunitat educativa; i que és per tant lícit que els grups parlamentaris i la comunitat educativa clamin per la derogació d'una llei que es va forjar i va aprovar sense el suport de la comunitat educativa i amb tots els grups parlamentaris de l'oposició en contra. Aquests grups van acordar al seu dia la immediata derogació de la LOMCE quan el PP perdés la seva majoria absoluta.

Un cop més, CCOO exigeix al PP la derogació de la LOMCE i el Reial Decret 14/2012; la reversió de les retallades educatives que han espremut l'educació i un canvi de rumb en les polítiques educatives.

CCOO observa amb preocupació la sentència del TC que avala les mesures més polèmiques de la LOMCE

dimarts 10 de abril de 2018