Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears

Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears
ensenyament

dilluns 6 de agost de 2018

La FE-CCOO reclama que les futures convocatòries d'oposicions vagin precedides d'un augment de les plantilles orgàniques

  • Existeixen més de 2000 places docents (no orgàniques) a les quals els funcionaris de carrera no poden optar per culpa de l'excessiva perfilació
  • El personal opositor no ha pogut seleccionar gairebé el 30% de les places vacants per culpa de la perfilació que ara sí que poden triar els docents interins.

Per al proper curs 18-19 la plantilla de docents a les Illes Balears estarà formada per uns 4000 interins gràcies a la consolidació d’uns 800 funcionaris interins que han aconseguit plaça en el procés de concurs oposició. Recordem que el darrer curs 17-18 hi havia prop de 4800 interins que feien feina a le Illes Balears i que cada any hi ha unes 175-200 jubilacions.
La FECCOO valora molt positivament el fet que més de 800 interins i interines (un 88%) que formaven part de la llista d’interins hagin pogut consolidar el seu lloc de feina gràcies a l’Acord de Millora del Treball Públic signat per CCOO. En aquest sentit ja vam reclamar certes millores.
Per tant, d’una banda s’ha aconseguit estabilitzar la plantilla del professorat de l’ensenyament públic a les Illes reduint un 20% el percentatge d’interins (de 5000 a 4000), i a més a més gairebé 800 interins que ja feien feina a les Illes han consolidat el seu lloc de treball, la qual cosa obliga a continuar en aquest procés d’estabilització de les plantilles i de consolidació dels llocs de treball.
Pel que fa a la consolidació dels llocs de treball des de la FE-CCOO denunciem l’excessiu ús que es fa dels perfils de les places. Això provoca que determinades places només les pugui escollir de forma temporal el personal interí o funcionaris en comissió de servei i no funcionaris de forma permanent (desplaçats, suprimits, en concurs de trasllats o els opositors després del període de pràctiques). En aquest sentit pensem que els projectes educatius dels centres han de recaure sobre el personal permanent del centre, és a dir els funcionaris de carrera que tenen la plaça en propietat en aquell centre, i no en el docent de torn que va cada any al centre de manera puntual.
Aquest fet ha provocat també que hi hagi una diferència molt gran entre les vacants que els funcionaris en pràctiques podien triar (sense perfil) i les vacants que poden triar ara els interins en el procés que finalitza el dia 6 d’agost, ja que s’incrementen en més del 30%.

La FE-CCOO reclama que les futures convocatòries d'oposicions vagin precedides d'un augment de les plantilles orgàniques

dilluns 6 de agost de 2018

Àrees temàtiques relacionades

Condicions de treball (sectors i àrees) - ensenyament públic