Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears

Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears
ensenyament

dimecres 17 de octubre de 2018

CCOO reivindica l'educació com un dret fonamental que fa possible la realització d'altres drets universals

Denuncia l'incompliment de no pocs governs dels objectius de desenvolupament sostenible número 4 i de les 10 metes que engloba, així com la urgència de revertir a Espanya les retallades educatives executats per l'anterior Govern del PP. I alerta davant la política compulsiva de retallades socials, generadora de desigualtat i pobresa.

17 d'octubre, Dia Internacional per a l'Erradicació de la Pobresa

17 d'octubre, Dia Internacional per a l'Erradicació de la Pobresa

La Federació d'Ensenyament de CCOO defensa que la pobresa és la negació dels drets humans, entre els quals es troba el dret a l'educació, que fa efectiu el progrés de les persones i el benestar social i sense el qual no és possible la realització de la resta de drets universals.

En l'àmbit internacional, CCOO exigeix als països que facin efectiu el compromís adquirit amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, donant caràcter prioritari a l'ODS 4, garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tots i totes. En l'europeu, cal prioritzar l'agenda social i prioritzar el dret a l'educació. D'altra banda, a Espanya el sindicat insta el Govern socialista a revertir les retallades i enfortir la inversió social, garantint la igualtat de tracte i la no discriminació, així com una educació inclusiva i equitativa de qualitat, ia promoure les oportunitats d'aprenentatge per a totes les persones al llarg de la vida. En aquest sentit, cal saber quins passos s'estan donant per col·locar a la gent i al planeta en el centre de l'Agenda 2030.

Per afrontar el repte que suposa la realització de l'Objectiu 4 de l'agenda 2030 és fonamental, situar l'educació com eix central en la lluita contra la pobresa i l'exclusió social; construir entorns d'aprenentatges eficaços; augmentar substancialment el nombre i la quantia de les beques; treballar per la igualtat de gènere, que totes les persones gaudeixin del dret a l'educació; enfortir la participació social en l'educació: i ampliar el nombre de docents i personal no docent implicat en el sistema educatiu, millorant i enfortint la formació dels mateixos, així com el treball col·laboratiu per promoure el benestar de la humanitat.

CCOO reivindica l'educació com un dret fonamental que fa possible la realització d'altres drets universals

dimecres 17 de octubre de 2018