Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears

Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears
ensenyament

dijous 28 de setembre de 2017

Resum MSE 27/9/17 proposta places oposicions docents 2018

El Conseller ens presenta la següent proposta: 2018: 1000 places de tots els cosos manco d"FP 2019: 1000 places 2020: 1000 places

Argumenta que s’han de treure les 2700 places restants (conte les 257 ja realitzades enguany per sumar les 3000 compromeses) en 3 cursos consecutius ja que aquest és el nombre de places que l’acord estatal d’estabilitat que ha signat CCOO li permet treure. En el cas que no es treguin en 3 anys es perdrien.

Vol que siguin de tots els cossos per poder donar al manco 2 oportunitats a tots els aspirants i explica que, tot i que és conscient que el País Valencià no treu places de secundària al 2018 (saltant-se l’acord de mesa sectorial MEC) sí ho farà el curs vinent i que ell ha adquirit el compromís de treurer-les

Reclamam que aquesta proposta es converteixi en un document a negociar i pactar a la mesa sectorial i que se’ns calendaritzin les successives meses tècniques on discutir les diferents propostes que ens han de fer arribar els docents

El Conseller té a bé la proposta i se’ns informa que podem fer aportacions tant a la proposta de places per al 2018 com als successius cursos així com les mesures que cada sindicat troba que són necessàries per, al llarg d’aquest procés, salvaguardar l’estabilitat del sistema educatiu així com la dels propis docents interins.

En aquesta mesa tècnica també sol·licitam aportar i negociar les característiques de la propera convocatòria amb la intenció d’esmenar les dificultats amb les que ens hem trobat a la convocatòria del 2017.

La FE-CCOO continua exigint la modificació del decret d'oposicions per ampliar les oportunitats.

Noltros hem valorat positivament la proposta ja que s'ajusta a tots els acords que la FE-CCOO ha signat amb aquest govern i l'estatal, i més positivament encara que sigui una proposta negociable.

Si ens voleu fer arribar les vostres propostes les podeu enviar a ensenyament@ib.ccoo.es abans del dimarts 3 a les 12h ja que les hem d'entregar a les 14h

El Conseller ens ha dit que de les 257 places d’oposició del 2017, s’han adjudicat el 70% de les places (180 places) d’aquestes el 90% s’han adjudicat a interins.
De la proposta per al 2018, 1000 places es repartiran de la següent manera 400 al cos de primària i 600 entre secundària, EOI i professors de música i arts escèniques.

De primària volen treure 400 places de totes les especialitats i a totes les illes, tant per a l’any 2018 com per al 2019.

De secundària 600 places per al 2018 i 2019. Els criteris per treure les places del 2018 han estat:
- Potenciar les places a Menorca, Eivissa i Formentera
- Previsió de places de la gent que es pot jubilar en els propers tres anys.
- Especialitats amb quota més petita.
- Matèries d’àmbit lingüístic, social i científic.
- Places de secundària relacionades amb mòduls d’FP.
- Places d’EOI
- Places al conservatori

Descarten treure places d’FP perquè al 2017 ja han tret aquestes places, també perquè la plantilla d’FP no ha crescut, i que podrien treure el 2019 previ estudi de la situació d’FP.

Resum MSE 27/9/17 proposta places oposicions docents 2018

dijous 28 de setembre de 2017

Àrees temàtiques relacionades

Informació - Notícies
Condicions de treball (sectors i àrees) - ensenyament públic