Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears

Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears
ensenyament

dissabte 25 de novembre de 2017

Propostes per posar fi a la violència masclista des de l'àmbit educatiu

  • CCOO denuncia que els llibres de text continuen mostrant evidències clares de sexisme i no s'han desenvolupat prou materials curriculars que fomentin la igualtat efectiva entre dones i homes

Coincidint amb la celebració del 25 de novembre , Dia internacional de l'eliminació de la violència contra la dona, la Federació d'Ensenyament de CCOO publica un fulletó informatiu en què recull les mesures que s'han d'adoptar des de l'àmbit educatiu per frenar aquest gravíssim problema social.

ResistènciaSindical

ResistènciaSindical

La violència contra les dones és una xacra estructural, multifactorial i de caràcter mundial. A l'assassinat de dones com a màxima exteriorització d'aquest problema social s'uneix, a més, l'impacte que té en el seu entorn immediat: fills i filles, famílies ...

La LOMCE ha suposat un empitjorament en matèria d'igualtat entre dones i homes. Amb caràcter general, els llibres de text continuen mostrant evidències clares de sexisme i no s'han desenvolupat prou materials curriculars que reflecteixin i fomentin la igualtat efectiva entre dones i homes, eliminant els estereotips sexistes. A més, els consells escolars dels centres no tenen recursos per promoure la igualtat dels sexes i el professorat manca de formació inicial per a la coeducació. Tampoc es promou una formació permanent que superi aquesta llacuna; la inspecció educativa no supervisa i impedeix el sexisme; no es generalitzen actuacions específiques ni es forma a professionals de l'educació per a la prevenció i resolució pacífica dels conflictes.

Es troben a falten actuacions concretes que abordin una educació afectivosexual integral en els centres educatius i recursos suficients per a l'eradicació de totes les formes de discriminació per motius d'orientació sexual i identitat de gènere, elements claus d'una educació per a la igualtat i contra la violència de gènere. Les retallades i polítiques d'austeritat que limiten els recursos dels centres d'ensenyament públics, els canvis en la legislació educativa amb el reforç dels centres segregats per sexe, la desaparició del caràcter obligatori per a tot l'alumnat de l'assignatura d'Educació per a la Ciutadania i la pèrdua de pes de l'educació en valors estan perjudicant enormement l'avanç de la igualtat entre dones i homes, funda-mental en la lluita contra la violència de gènere.

Descarrega't el nostre fulletó informatiu amb les propostes de CCOO en l'àmbiteducatiu.

Propostes per posar fi a la violència masclista des de l'àmbit educatiu

dissabte 25 de novembre de 2017

Àrees temàtiques relacionades

Informació - Notícies