Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears

Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears
ensenyament

dilluns 11 de desembre de 2017

Toni Baos va comparèixer al Parlament per explicar el vot particular de la FE-CCOO al Pacte Educatiu

El passat dia 30 de novembre, Toni Baos, Secretari General de la FE-CCOO Illes, va comparèixer a la Comissió de Cultura del Parlament per explicar els arguments i raons que van motivar a CCOO a fer un vot particular desestimant el Pacte Educatiu.

Toni Baos (FE-CCOO) i Biel Caldentey (STEI)

Toni Baos (FE-CCOO) i Biel Caldentey (STEI)

Tal i com s'explica al diari de sessions de la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament de les Illes Balears, Toni Baos va començar la compareixença explicant breument la trajectòria de CCOO en el Pacte Educatiu, que en un principi no contemplava la veu del sindicalime tant des del punt de vista laboral com educatiu.

Des de CCOO hem estat, des del principi, subjectes actius i propositius esmenant tots aquells punts del text que consideravem esmenables. També hem entés la necessitat d'un pacte i d'un accord de mínims on tothom hi pogués entrar. Per això, durant l'elaboració del document, es va treballar i negociar per poder arribar a un consens que semblava s'havia aconseguit al Consell Escolar. Lamentablement, a la sessió en la que s’havia d’aprovar el text hi va haver vots negatius en punts ens els que s’havia arribat a consens. Per això la FE-CCOO va decidir ementre un vot particular en contra del Pacte Educatiu.

Totes les esmenes proposades per la FE-CCOO es poden trobar al vot particular però a continuació en destaquem algunes qüestions:

- Malgrat el text del Pacte fa referència diverses vegades a la superació o millora de la LOMCE, no s’inclou explícitament el desitg de derogar aquesta llei. Tal i com ha quedat palès a aquesta compareixença, alguns representants polítics coincideixen en la necessitat de la superació d’aquesta llei i per això no entenem perquè no es pot incloure al document el desitg de la seva derogació.

-  Pensem que el decret de mínims que atorga el 50% de l’ensenyament en català és un element de cohesió a la nostra terra i per això pensem que s’ha d’integrar al pacte.

- Equilibri i transparència de les xarxes educatives finaçades amb fons públics. Des de CCOO pensem, per exemple, que l’escola concertada hauria de contractar la seva plantilla amb els mateixos criteris de transparència que a l’escola pública.

- Rebutgem el sistema de provisió de places que proposa el Pacte Educatiu perquè pensem que vulnera l’EBEP i no respecta els criteris d’igualtat d’oportunitats que CCOO sempre ha defensat i sempre defensarà.

Per altra banda, a la compareixença vam poder explicar  que segons CCOO la preocupació bàsica i cabdal de la nostra comunitat és el fracàs i l’abandonament. Per això cal, abans d’enfrontar-nos a un pacte educatiu, un pacte de mínims sobre aquest tema.  Aquest és el pacte, possible i necessari, que CCOO ha pensat des del primer moment.  Per això desde la Federació de d’Ensenayment de CCOO però també des de la Confederació hem fet feina sobretot amb la Formació Professional. Pensam que la formació professional ben entesa i ben treballada no només és un pilar fonamental per lluitar contra el fracàs i l’abandonament, sinó també pot ser un motor pel canvi del model productiu de les nostres Illes.

Per tot això estem disponibles per fer qualsevol altre compareixença o actuació que permeti explicar i tenir en compte el punt del vista del nostre sindicat i així avançar en la millora de l’ensenyament d’aquesta terra.

 

Toni Baos va comparèixer al Parlament per explicar el vot particular de la FE-CCOO al Pacte Educatiu

dilluns 11 de desembre de 2017

Àrees temàtiques relacionades

Informació - Notícies
Condicions de treball (sectors i àrees) - ensenyament públic
Condicions de treball (sectors i àrees) - ensenyament concertat