Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears

Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears
ensenyament

dimecres 13 de desembre de 2017

La FE-CCOO exigeix al MECD que suprimeixi el caràcter eliminatori de les proves de les Oposicions docents

Segons l'enquesta que hem realitzat, les mesures d"estabilitat dels docents interins de les Illes que el Govern autonòmic vol negociar, han de garantir que l’experiència laboral no sigui vulnerada per cap altre mesura.

Gràfics de l'enquesta

Gràfics de l'enquesta

A fi de valorar els resultats d'aquesta enquesta, convé tenir en compte la distribució dels interins per l’antiguitat docent que declaren tenir:

-Un 62,3% declara tenir més de 10 anys d’antiguitat
-Un 28,6% entre 3 i 10 anys
-I un 9,1 manco de 3 anys

Les mesures d’estabilitat més valorades són:

-Un 54,9% reclamen que el primer factor a protegir sigui l’experiència docent
-Un 21,4% que es protegeixi el barem actual sense cap altre mesura nova: interins ordenats per anys d’experiència sumat a la formació permanent i titulacions.
-Un 9,1% que les mesures de garantia contractual estiguin lligades a una plaça determinada (l’actual pacte d’interins)
-Un 7,1% que les mesures tinguin present l’edat dels docents (actualment la convocatòria protegeix als interins de més de 55 anys garantint-los una contractació)

Un 63% dels interins docents enquestats s’estan preparant les oposicions. Entre les mesuren que més valoren estan:

-En un 54% que el MECD elimini el caràcter eliminatori de les proves per a que tots els aspirant puguin demostrar les seves capacitats docents (2ona fase) i no només les teòriques (1era fase) i arribar amb més garanties a la fase de concurs on meritaran la seva experiència (fins a 10 anys, les seves titulacions i formació, entre d’altres).
-En un 14,7% que la nota obtinguda a les oposicions sigui tinguda en compte a la baremació de les llistes d’interins en el cas de no obtenir una plaça (aquesta opció és present a les llistes d’interins d’altres CCAA)
-I un 8,7% estimen que les condicions actuals són suficients

Per tot això seguim demanant al Govern de l’estat i a la Conselleria d’Educació de les Illes que tinguin en compte les peticions de CCOO: per una banda que les proves de les oposicions no siguin eliminatòries i per altra que es puguin signar mesures d’estabilitat que protegeixin als funcionaris interins sota criteris d’experiència docent.

La FE-CCOO exigeix al MECD que suprimeixi el caràcter eliminatori de les proves de les Oposicions docents

dimecres 13 de desembre de 2017

Àrees temàtiques relacionades

Condicions de treball (sectors i àrees) - ensenyament públic