Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears

Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears
ensenyament

dimecres 13 de desembre de 2017

Resum de les reunions amb la Conselleria de dia 13/12/2017

Avui dia 13/12/2017 hem tingut comissió de ràtios i Mesa Sectorial. A continuació hi trobareu els punts més rellevants:

COMISSIÓ DE RÀTIOS:

A la comissió de ràtios el director general de panificació ens ha explicat com estan les ràtios als diferents centres de les illes.

Des de l'inici d'aquest curs, s’han contractat 132 professors més per a baixar les ràtios, principalment dels cursos de 4t i 5è d’EI, per donar compliment a l’acord marc signat per la FE-CCOO.

Hem pogut confirmar, amb les dades que ens han mostrat, que on hi ha més saturació i ràtios més altes són a Sa Pobla, Alcúdia, Inca i alguns centres de Palma i Marratxí, desde la FE-CCOO hem demanat que en aquests llocs s’acceleri el màxim possible el pla d’infraestructures.

MESA SECTORIAL:

A continuació desenvolupem els punts més importants:

1) Proposta de Resolució per la qual s'estableix el procediment per a la caracterització amb perfil educatiu de places docents d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria vinculades al projecte educatiu dels centres docents públics dependents de la Consellera d'Educació i Universitat per la qual es fixen els criteris de plantilla per al curs 2018-2019.

Es presenta una proposta de perfilació de places, per ser cobertes en comissió de serveis.

Un cop llegit l’esborrany de proposta, veim que aquest document té contradiccions, per la qual cosa, ens hem posicionat totalment en contra.

Hem demanat la retirada d’aquest esborrany i que si només és per CS, llavors que s’introdueixi a la convocatòria de comissions de servei. Hem demanat que ens tornin a convocar a una altra mesa amb una contraproposta.
Tota la mesa s’ha posicionat en contra.

2) Programa d'Acompanyament i Suport Escolar.

L’esborrany proposat vendria a ser el que era l’antic PROA. És un programa que ve subvencionat de Madrid.

Es tracta que aquells alumnes que necessitin millorar les seves destreses, manca d’organització en la feina, tècniques d’estudi,... puguin tenir un reforç des del mateix centre, en horari no lectiu. A continuació trobareu alguns dels detalls del programa:

- Els centres podran tenir grups de 5 a 8 alumnes, que seran proposats pels tutors i hi haurà d’haver consentiment per part del pares.
- Hi haurà com a màxim 2 grups a Primària i 4 a secundària.
- Es disposa de pressupost per a 220 grups, es podria ampliar aquest nombre, i es podria arribar a una 1750 alumnes arribaria.
- El professorat voluntari ha de ser del centre perquè diuen que ha d’estar 100% involucrat.
- Els centres interessats tendran fins el dia 12 de gener de 2018 per fer sol·licituds.
- El programa ha de començar com a màxim el 29 de gener per poder tenir dret a la subvenció estatal.

Desde la FE-CCOO hem proposat:
Que la comissió hauria de cercar l’equilibri perquè els centres petits no surtin perjudicats. La Conselleria clarifica que els grups es amb percentatge d’alumnes amb necessitats i no amb total d’alumnes del centre.

Aquesta resolució no es publicarà al boib, s’enviarà  directament als centres.

3) Proposta de Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 14 de desembre de 2017 per la qual s'estableix un procediment extraordinari i excepcional per al reconeixement de la formació al personal docent funcionari interí.

La Conselleria ens explica que amb la nova ordre d’homologació de formació aprovada aquest any ja no es pot presentar al portal de personal formació que no estigui feta segons la nova normativa. S’han trobat que hi ha interins que no han presentat cursos perquè els hi posin al seu portal i segons la nova normativa, ja no els poden presentar.

Per tal que aquests interins no surtin perjudicats, presenten aquest esborrany de resolució, que dona un termini extraordinari (fins al 15 de gener de 2018) per tal que aquells que tenguin cursos fets abans de l’entrada en vigor de la nova ordre i fins a 15 de gener, la poden presentar a la direcció general de formació del professorat per tal que sigui incorporada al seu portal del personal.

Desde la FE-CCOO hem fet constar que:
- No es pot treure una resolució que vagi en contra d’una norma que ells mateixos han fet.
- Hem demanat que si s’obri aquest període extraordinari per als interins, també ho han de fer per als funcionaris de carrera que es trobin en la mateixa situació, és a dir que no hagin introduït algun curs que la nova normativa no els permet introduir-lo. Ens han contestat que també ho faran per als funcionaris.

Resum de les reunions amb la Conselleria de dia 13/12/2017

dimecres 13 de desembre de 2017

Àrees temàtiques relacionades

Informació - Notícies
Condicions de treball (sectors i àrees) - ensenyament públic