Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears

Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears
ensenyament

dilluns 26 de febrer de 2018

Resum de la Mesa Sectorial sobre oposicions docents 2018

Aquí trobareu el resum sobre la mesa sectorial d'avui

La directora general explica que la Conselleria d'Educació no està d'acord amb el decret d’oposicions estatal (aprovat la setmana passada) que limita aquesta convocatòria i impedeix fer-la "no eliminatòria" com la FE-CCOO sol·licitava.

Explica també que en aquest període d’oposicions 2018-20, tot aspirant contarà al manco amb dues oportunitats.
S’ofereixen 1008 places, una més de les anunciades. Serà de dansa espanyola a Eivissa.
La convocatòria es publicarà dia 6 de març, previsiblement, i entre el 7 i el 21 de març els aspirants podran apuntar-se. (81,19€ de taxes)

La Conselleria accepta les següents propostes de CCOO:

- Ampliar el temps per a l’elaboració de la fase "a": passen de 2 a 3 hores per a l’elaboració de la part teòrica i de 2 a 2.5 i mitja per a la pràctica per al cos de mestres, 4 per a secundària i 4,5 per als de règim especial.

- Les proves a i b de la primera fase, es faran en dies diferents.

- Les ràtios dels tribunals s’intentarà abaixar per tribunal i es cercarà que els edificis on s’hagin de realitzar tinguin les millors condicions de salubritat.

- Els criteris es publicaran amb un mínim de 7 dies d’antelació a les proves

- La Conselleria formarà als tribunals en el sentit de procurar que hi hagi sempre més aprovats que places per tal d’evitar que quedin places desertes. Així es compliria que aquestes oposicions siguin un vertader concurs-oposició.

- Tots els aspirants podran reclamar al final del procés d’oposició. Si la seva reclamació és sobre la primera part, fase "a", i la reclamació és acceptada, el tribunal li haurà de facilitar l’accés a la fase "b". També podran fer reclamacions a la fase de mèrits.

Resum de la Mesa Sectorial sobre oposicions docents 2018

dilluns 26 de febrer de 2018

Àrees temàtiques relacionades

Condicions de treball (sectors i àrees) - ensenyament públic