Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears

Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears
ensenyament

dimarts 20 de març de 2018

Els Acords que negocia CCOO amb el Govern beneficiaran al professorat de l'ensenyament concertat

El professorat de l'ensenyament concertat afiliat o representat per CCOO té la ferma convicció que cap de les condicions educatives i laborals positives que gaudim ha tingut el seu origen en les negociacions dels sindicats corporatius. De fet, FSIE no està present en els àmbits en què es negocien i s'acorden aquestes millores.

El complement per malaltia i el premi de jubilació (actual paga d'antiguitat) van ser negociats per membres de CCOO fa més de 40 anys -en el I Conveni Col·lectiu Nacional de 1976-. La resta de millores sempre s'han produït quan des de CCOO vam aconseguir estendre a la concertada el que negociem a l'ensenyament públic, tant en aspectes laborals (complements autonòmics, sexennis, jornada continuada ...) com educatius (increments de plantilla, reduccions de " ràtios ", professorat de suport a la integració, orientació ...).

Des de 2010 patim les mateixes retallades i pèrdua de poder adquisitiu que els nostres companys i companyes de l'ensenyament públic. L'única diferència és que mentre FSIE, el sindicat majoritari en la concertada, cridava a la submissió, signant un conveni regressiu i de renúncies que posa en perill aquestes dues úniques millores que tenen ja 40 anys, els sindicats de pública ho feien a la mobilització, clamant contra les retallades i exigint que la millora de l'economia repercuteixi en el conjunt de treballadors i treballadores.

Fruit d'aquesta pressió és l'Acord del passat 9 de març que, entre moltes altres qüestions relacionades amb l'ocupació, compromet un increment salarial que el Govern estima en un 8% fins al 2020, més un 1% addicional per conceptes que vindrien a ser els equivalents als nostres complements autonòmics.

COO espera que aquestes millores repercuteixin en l'ensenyament concertat i facilitin la revisió dels actuals acords d'Equiparació, que CCOO està reclamant a totes les comunitats autònomes.

Els Acords que negocia CCOO amb el Govern beneficiaran al professorat de l'ensenyament concertat

dimarts 20 de març de 2018

Àrees temàtiques relacionades

Condicions de treball (sectors i àrees) - ensenyament concertat