Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears

Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears
ensenyament

divendres 23 de març de 2018

Treballem per a que no quedin places desertes a les oposicions docents 2018

Des del sindicat volem recordar que el procediment d'ingrés a la funció pública docent és la de concurs oposició i per això reclamam que a la fase de concurs arribin més persones que places hi ha.

A l'espera de conèixer la xifra definitiva d’aspirants, la Conselleria ens va avançar que a  data d’ahir hi havia 4800 persones inscrites per a realitzar les proves dels concurs oposició i que optaran  a les 1008 places convocades.

Cal recordar que el procediment d’ingrés ha de poder garantir la realització d’un vertader concurs oposició i una valoració global dels docents aspirants tot assegurant màxima transparència i informació prèvia possible. Per això valorem positivament que la Conselleria s’hagi compromès a formar als tribunals abans de la realització de les proves. Aquesta formació hauria de facilitar que el màxim nombre de docents a passassin a la segona prova i a la fase de concurs.

A la segona prova s’avaluen les capacitats i aptituds pedagògiques i didàctiques dels aspirants i per això des de la FE-CCOO pensem que és primordial que la realitzin un gran nombre d’opositors i opositores. Així es podrà garantir una valoració global dels docents. Al la fase de concurs els aspirants poden fer valer, entre altres mèrits, l’experiència docent prèvia.

També pensem que és positiu que, tal i com ha anunciat la Conselleria, es puguin conèixer els criteris de valoració de les proves el més aviat possible enlloc de fer-ho set dies naturals abans de la realització de les proves, tal i com indica la normativa. Això permetrà als docents poder preparar-se millor.

Treballem per a que no quedin places desertes a les oposicions docents 2018

divendres 23 de març de 2018

Àrees temàtiques relacionades

Condicions de treball (sectors i àrees) - ensenyament públic