Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears

Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears
ensenyament

dimecres 25 de abril de 2018

CCOO recorre el Reial decret llei que va convertir en estructurals les retallades educatives

  • Reial decret llei 14/2012 de racionalització de la despesa educativa

Requereix seva derogació o suspensió sine die per considerar que les mesures recollides eren temporals, transitòries i amb una finalitat socioeconòmic concreta. Sis anys després, i en un context de creixement econòmic, la seva aplicació hauria deixat de tenir justificació.

M. Sirvent responsable de l'ensenyament concertat i privat i Toni Baos Secretari General de FECCOOIB

M. Sirvent responsable de l'ensenyament concertat i privat i Toni Baos Secretari General de FECCOOIB

La Federació d'Ensenyament de CCOO ha impugnat davant l'Audiència Nacional la vigència i aplicació del Reial decret llei 14/2012 davant el silenci administratiu del Ministeri d'Educació, al qual el sindicat va realitzar un requeriment previ.

El decret de les retallades va suposar un dur cop per al sistema educatiu espanyol. Entre altres mesures de caràcter excepcional, en l'ensenyament no universitari el Govern del PP va augmentar el nombre d'estudiants per aula, va incrementar la jornada docent, va ampliar a dues setmanes el termini per a la substitució temporal del professorat i va demorar la implantació dels plans de reordenació de la Formació Professional.

L'ampliació de la jornada lectiva i la limitació de la taxa de reposició del professorat de l'ensenyament públic, que va quedar reduïda al 10%, van provocar la destrucció de 32.801 places de treball en només un any i mig; les jornades parcials van créixer un 30% i la temporalitat es va disparar, fent que, en l'actualitat, un de cada quatre docents es trobi en situació d'interinitat.

Al costat del Reial decret llei 20/2012, el Reial decret llei 14/2012 va dificultar greument l'autonomia de les administracions educatives i, entre altres coses, va impossibilitar la convocatòria de places que permetessin continuar amb les tasques docents iniciades pel professorat amb contracte temporal, sense ni tan sols tenir en compte el calendari escolar.

En l'àmbit universitari, es va condicionar el nombre d'hores de docència a l'activitat investigadora avaluada positivament. La dedicació docent pot fins i tot duplicar-se en funció de l'activitat investigadora, la qual cosa repercuteix negativament en la carrera i promoció professional d'un elevat nombre de docents funcionaris i, conseqüentment, en les seves retribucions.

En definitiva, les retallades han suposat un dur atac a l'educació espanyola. Per aquest motiu, en defensa de la qualitat del professorat i de l'educació en el seu conjunt, CCOO ha demandat al Ministeri d'Educació a través d'un procés contenciós-administratiu de Drets Fonamentals, per vulneració del dret a l'educació, a l'ocupació pública i el principi de seguretat jurídica de què gaudeix tot ciutadà, i li requereix la derogació o suspensió sine die del Reial decret llei 14/2014.

Sis anys després, i en un context de creixement econòmic reconegut per la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2017, la Federació d'Ensenyament de CCOO argumenta que les retallades eren temporals, transitoris i amb una fi socioeconòmic, i que en l'actualitat han desaparegut les raons econòmiques que els motivar. Per tant, aquests poden entendre derogats per la pròpia Llei pressupostària.

A les Illes Balears, com a les altres comunitats autònomes de l'estat, la Federació d'Ensenyament de CCOO ha fet entrega de la demanda de retirada del decret 14/2012 estatal de mesures urgents.

CCOO recorre el Reial decret llei que va convertir en estructurals les retallades educatives

dimecres 25 de abril de 2018

Àrees temàtiques relacionades

Informació - Notícies