Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears

Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears
ensenyament

dijous 17 de maig de 2018

La FE-CCOO sol·licita col·laborar en la vigilància del bon funcionament del procés d'oposicions docents 2018

Ho vàrem demanar ja que la norma ho possibilita i pretenem així donar més transparència al procés

Pretenem així donar més transparència al procés, com marca el que la normativa ens permet: Que a l'art. 39 del decret 62/2016, de 8 d'abril, diu: "Article 39. Assistència per a la vigilància del bon desenvolupament dels processos selectius

1. Les persones representants de les organitzacions sindicals poden assistir, exercint les funcions de vigilància i vetlla del bon desenvolupament dels processos selectius, previstes en l’article 51 de la Llei 3/2007, sense veu ni vot, a la constitució del tribunal, a la realització de les diferents proves selectives, a les sessions de revisió de les puntuacions dels exercicis i dels mèrits, amb la citació prèvia de les persones interessades que l’hagin sol·licitat, com també a les de publicació de les llistes de puntuacions d’exercicis i de mèrits i, en general, a les que no siguin de deliberació del tribunal, sens perjudici de les seves facultats de sol·licitar informació sobre diferents aspectes del procés selectiu i d’exercir el seu dret a presentar les queixes, denúncies i al·legacions que considerin oportunes. D’altra banda, els tribunals han de facilitar la labor de les persones representants sindicals en el desenvolupament de les seves funcions, sense que això afecti l’agilitat del procés selectiu."

Aquest final de juny i principi de juliol al voltant de 5000 persones aspiraran a obtenir una de les 1008 places docents que s’han convocat en concurs-oposició a les Illes.

El procés de concurs-oposició d’enguany contempla algunes novetats respecte dels procediments d’anys anteriors. Entre les novetats destaquem la possibilitat de fer servir aparells electrònics durant la defensa de la unitat didàctica, més temps per a desenvolupar el tema i el supòsit pràctic i l’absència de lectura pública del tema a desenvolupar amb el que es protegeix l’anonimat.  

Tal i com venim defensant des del sindicat, l’accés a la funció pública docent ha de ser un vertader concurs oposició en el que es puguin valorar també els mèrits dels aspirants. Per altra banda, no ens podem permetre que quedin places desertes ja que tant el sistema d’ensenyament públic com els propis docents necessiten una estabilitat que ara no tenen. Per això diem que han de passar a la fase de concurs més persones que places s’ofereixen.

La FE-CCOO continua lluitant perquè a les properes oposicions (2019 i 2020), el MEC accepti tornar a la transitòria del 2007 que possibilitava que les proves no siguin eliminatòries, ampliant així les oportunitats per a tots els aspirants.

Per altra banda, a la darrera mesa tècnica, s’ha començat a negociar la normativa que regirà l’adjudicació de destinacions definitives als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament. Aquestes bases enguany s’han modificat per poder fer efectiu l’acord de mesures d’estabilitat que va signar el nostre sindicat i que protegeix a més de 2000 docents: als col·lectius de majors de 55 anys amb 10 anys d’experiència docent i aquells que sense arribar als 55 han treballat un mínim de 10 anys a l’ensenyament públic de les Illes.

La FE-CCOO sol·licita col·laborar en la vigilància del bon funcionament del procés d'oposicions docents 2018

dijous 17 de maig de 2018

Àrees temàtiques relacionades

Condicions de treball (sectors i àrees) - ensenyament públic