Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears

Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears
ensenyament

dimecres 23 de maig de 2018

El sindicat demana que es reconegui la seva experiència en processos selectius

CCOO denuncia davant l'OIT la discriminació del professorat que ha treballat a l'estranger

La Federació d'Ensenyament CCOO assenyala que les traves en la baremació que pateix aquest col·lectiu vulneren l'article 14 de la Constitució Espanyola en relació amb l'article 23 i 203 del mateix text a l'empara del Conveni sobre la discriminació (feina i ocupació), de l'OIT, ratificat per Espanya.

Carmen Perona i José María Ruiz a l'OIT

Carmen Perona i José María Ruiz a l'OIT

Durant els últims anys de retallades en l'ocupació docent un elevat nombre de professors i professores ha optat per continuar la seva vida laboral en institucions educatives d'altres països. La manca d'oferta d'ocupació pública, així com la destrucció de llocs de treball, han empès a aquestes persones a emigrar per poder continuar exercint les seves tasques en la docència o accedir a una primera feina. Moltes d'elles han tornat en els últims cursos i s'han trobat amb que l'experiència a l'estranger no és valorada com a mèrit en els processos selectius, a causa de les traves que troben en el procés de baremació.

Actualment els requisits són molt estrictes i no en tots els països és proporciona la documentació que el/la opositor/a necessita segons la legislació vigent. El cost de la traducció jurada que cal aportar també dificulta molt el procés.

CCOO denuncia el tracte diferenciat en l'accés a l'ocupació pública docent, ja que la burocràcia espanyola i l'actuació de l'Administració educativa limiten la possibilitat de mobilitat entre treballadors i treballadores de països de la Unió Europea o, fins i tot, de la resta dels Estats, per una simple certificació a l'ús de cada país, que obliga a complir un requisit inexistent en els Estats on es presta servei infringeix els principis constitucionals de mèrit, capacitat i no discriminació.

CCOO denuncia davant l'OIT la discriminació del professorat que ha treballat a l'estranger

dimecres 23 de maig de 2018

Àrees temàtiques relacionades

Condicions de treball (sectors i àrees) - ensenyament públic