Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears

Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears
ensenyament

dimecres 30 de maig de 2018

Mentre la solució definitiva i pública no arribi, calen mesures de conciliació que compleixin amb garanties educatives i de servei qualificat

La FE-CCOO exigeix al Govern que reguli les guarderies privades en benefici dels treballadors i treballadores i dels seus alumnes

Al 2010 les patronals varen guanyar un recurs que impedeix al govern aplicar la regulació educativa pública 0-3, a les guarderies privades. Ara no tenen cap regulació i això provoca situacions com les viscudes. Cal que el Govern exigeixi uns mínims que garanteixen les condicions dels serveis privats que ofereixen a les famílies amb necessitats de conciliació.

Escoletes

Escoletes

La implantació de la LOMCE agreuja aquesta situació ja que defineix l"etapa 0-3 com "assistencial", avalant així les tesis empresarials. Motiu també pel qual la FE-CCOO vol que es derogui i es pugui treballar perquè 0-3 sigui una etapa de caràcter educatiu que ara a les illes, gràcies al decret 60/2008, tenen les escoletes públiques, malgrat la LOMCE.

Aquesta mesura de conciliació és imprescindible per a les famílies treballadores, tot i que a les illes, malauradament encara, l"índex de sol·licituds de permisos per maternitat/paternitat és d"un 98,4% de mares front a un 1’66% de pares. I en quant a les excedències per cura de fills menors, un 98’5% són de mares.
Per a la FE-CCOO és una obligació dels poders públics establir les bases per a una corresponsabilitat compartida entre dones, homes, la societat i l'Estat, que han de garantir la implantació i desenvolupament d'una educació en igualtat en tots els nivells educatius sobre la base de la coeducació. S'han de preveure les infraestructures de cura necessàries, contemplant els serveis i els centres públics d'atenció a menors que atenguin a la totalitat de la població infantil de 0 a 3 anys. Tot en base a desenvolupar plenament les lleis d'igualtat i dependència.

Per altra banda, les condicions laborals tampoc són les adequades i són moltes les incidències que es registren (com la d’ahir) ja que en molts casos no es compleixen els drets recollits al conveni laboral que les regula. Precisament aquesta regulació podria  ajudar també a millorar les condicions laborals.
En aquest sentit cal considerar les desigualtats existents en matèria sociolaboral de les treballadores i treballadors de l’educació 0-3.

En línies generals les condicions sociolaborals són pitjors als centres de guàrdia i custòdia 0-3 d’àmbit privat que a les escoletes públiques, ja que estan exposats a més hores lectives i a menys salari.
Segons el conveni la jornada anual total és de 1.398 hores, de les quals un màxim de 1.290 es dediquen a activitats lectives; i la resta, a activitats no lectives i a formació. El temps de treball setmanal dedicat a activitats lectives és de 30 hores setmanals a l’educació 0-3 mentre que a la segona etapa es redueix a 25 hores setmanals.

També hi ha una diferència de retribucions en funció de les etapes educatives, ja que el salari d’un mestre és 1646,70 euros mentre que la d’un educador infantil 1362,90 euros.

És per això que queda reforçada d’alguna manera la necessitat de regular aquesta etapa d’escolarització que davant d’una manca d’ordenació permet la contractació de personal en condicions bastant precàries.

Una altra consideració important que caldria tenir en compte és l’elevat cost per a les famílies que té aquesta etapa educativa, ja que hi ha una manca d’una oferta pública i gratuïta, cosa que aprofundeix i agrava les desigualtats socials.

La FE-CCOO exigeix al Govern que reguli les guarderies privades en benefici dels treballadors i treballadores i dels seus alumnes

dimecres 30 de maig de 2018

Àrees temàtiques relacionades

Condicions de treball (sectors i àrees) - ensenyament privat
Coneix la nostra federació - Direccions i telèfons