Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears

Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears
ensenyament

dilluns 3 de setembre de 2018

Objectius FE-CCOO per al curs 2018-19

Cal treballar per estabilitzar la plantilla i dignificar la professió docent millorant els salaris

Continuar estabilitzant la plantilla docent amb la convocatòria d"oposicions, millorar el finançament de l’educació, dignificar la professió docent millorant els salaris, ampliar la transparència i l’equilibri entre la xarxa d’escoles públiques i d’escoles concertades, són alguns dels reptes i fites del curs que comença avui i pels quals treballarem.

Classe

Classe

Avui es tornen a posar en marxa els centres educatius de les Illes per tal de començar aquest nou curs 18-19 amb il·lusions, novetats, reptes i fites per les quals lluitar i treballar.

Des de la FE-CCOO pensem que aquest curs cal continuar estabilitzant la plantilla docent amb oposicions (al procés selectiu del passat juliol uns 800 interins amb una mitjana superior als 7 anys d'experiència, van consolidar la seva plaça, el que suposa un 88% de les places ofertades). L'acord estatal que signarem és el que ha permès i permetrà l'oferta de 3000 places que el Govern Balear s'ha compromès ha realitzar per als cursos 2018,19 i 20.

Cal recordar que encara queden 2000 places a ofertar més les 100 que aquest curs han quedat desertes. Però a més, necessitem millorar el sistema d'oposició i evitar que les proves siguin eliminatòries. Així tots els aspirants podrien demostrar les seva idoneïtat docent a la segona fase i ampliar al mateix temps el nombre d'aprovats que passin a la fase de concurs.

Aquesta oferta d'oposicions ha de venir acompanyada de la negociació d"un decret d"interins que posibiliti aquesta oferta al temps que estabilitzi també la seva situació laboral. Dins aquest decret s"hi haurien d"incorporar les mesures que ja aprovarem el curs passat per assegurar la continuïtat laboral dels docents amb més de 55 anys per una banda, i la dels que ja tenen més de 10 anys d’experiència docent, per una altre.

Sense l’estabilitat que aquestes dues mesures proporcionarien es fa molt difícil, per exemple, que els centres incorporin projectes metodològics i recursos destinats a reduir les taxes de fracàs i abandonament.

A més, el passat 8 de juny, entregarem al Conseller el que considerem han de ser les 10 mesures a abordar aquest curs 18-19 què és també el darrer de la seva legislatura, entre les que demanam millorar els salaris que encara estan per sota del 2009 i per sota també de la resta d’empleats públics de les mateixes categories.

Durant aquest curs seguirem treballant per a que l'educació sigui en una qüestió d’estat. Per això la FE-CCOO demana un bon finançament (6% del PIB estatal). Cal continuar renovant i construint nous centres i treballar per a que els nivells de fracàs i abandonament, rècords en l’educació de les nostres illes, vagin minvant. Des de la FE-CCOO també apostem per posar en marxa mesures dirigides a prestigiar i ampliar l'oferta de l'FP i a fomentar el compromís dels empresaris a contractar treballadors qualificats.

Pensem que hem de continuar treballant en apujar els salaris per prestigiar la funció docent. Per això reclamem l'equiparació sels sexennis amb la carrera professional i la negociació d’un estatut docent propi. Cal, a més, que els treballadors estiguin sindicats. Avui això és un repte en si mateix. A més, fer-ho a un sindicat de classe on lluitem per a la millora global de totes les treballadores i els treballadors, i no només per la del propi sector docent d’una forma corporativista.

Pel que fa a la doble xarxa pública-concertada, el repte és fer més transparent la gestió de la concertació i que, igual que el salari d’aquests treballadors és públic, també ho sigui el seu accés. A més cal continuar treballant per a que l’alumnat i les famílies de les dues xarxes sigui equilibrat.

A més de tot això enguany és un any d’Eleccions Sindicals. En aquest sentit, el nostre repte és mantenir-nos o millorar els resultats per a que la nostra veu tingui el pes necessari en les decisions que es prenen en el marc de les meses sectorials i de les juntes de personal i comitès dels docents de la pública, la concertada, la privada i la universitat.

Cal treballar per estabilitzar la plantilla i dignificar la professió docent millorant els salaris

dilluns 3 de setembre de 2018

Àrees temàtiques relacionades

Condicions de treball (sectors i àrees) - ensenyament públic
Condicions de treball (sectors i àrees) - ensenyament concertat