Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears

Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears
ensenyament

dimecres 19 de setembre de 2018

Davant l'anunci de la Presidenta de dotar a educació d'un pressupost de 1000 milions per al 2019.

La FE-CCOO exigeix que aquest pressupost educatiu de 2019 ha d'incloure una partida específica per poder negociar una millora salarial urgent a les nòmines dels docents de les Illes

Des de la FE-CCOO ens congratulam de l'anunci de la presidenta i del compromís que el Govern i la Conselleria d"Educació adquireix amb aquest anunci que, després d’una legislatura i d’acords marc i de recuperació, cal ara afrontar la millora que tant hem reclamat des de la nostra federació.

A més a més, a la mesa celebrada avui s'ha aprovat la creació de juntes de personal per Illes per a que cadascuna d"elles pugui tenir la seva participació i fer valer el seu pes específic en les negociacions que es duguin a terme en les futures meses sectorials.

Hem demant també que es publiqui l’oferta de les properes Oposicions docents i les especialitats, i un calendari de negociació on poder establir els mecanismes necessaris per millorar les oportunitats dels aspirants. Hem recordat que continuem demanant que les proves no siguin eliminatòries i que pugi el percentatge de l’experiència docent, com també estem fent a la mesa estatal.

Hem presentat i demant que s’adjunti a l’acta, l’informe que hem elaborat sobre retribucions (Sexennis VS carrera professional) i que descriu el greuge comparatiu i la necessitat, per tant, de millorar una nòmina docent que, a diferència d’altres sectors públics, encara està en xifres inferiors al 2009. Demanam que el futur pressupost 2019 inclogui una partida específica per a l’equiparació i millora dels salaris docents.    

Es dóna la paradoxa que l’acord de concertada d’equiparació salarial del 2008 no es pot complir perquè fer-ho, suposaria que els companys de concertada tinguin salaris superiors als de la pública. I tot perquè no hi ha hagut millores en la nòmina docent de pública des del 2009.

La FE-CCOO exigeix que aquest pressupost educatiu de 2019 ha d'incloure una partida específica per poder negociar una millora salarial urgent a les nòmines dels docents de les Illes

dimecres 19 de setembre de 2018

Àrees temàtiques relacionades

Condicions de treball (sectors i àrees) - ensenyament públic