Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears

Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears
ensenyament

dimarts 9 de gener de 2018

CCOO guanya sentència pionera contra la secretaria d'estat d'educació, formació professional per discriminar el personal docent i investigador temporal a l'avaluació de l'activitat investigadora.

El Jutjat Central del Contenciós Administratiu núm 8 ha dictat Sentència de 26 de desembre de 2017, per la qual declara l'estimació de la demanda interposada per la FEDERACIÓ D'ENSENYAMENT DE CCOO contra la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Avaluació, Formació Professional i Universitats, per la qual es fixa el procediment i termini de presentació de sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora a la Comissió Nacional Avaluadora de l'activitat investigadora.

La Sentència entén que la Resolució impugnada limita la sol·licitud de l'activitat
investigadora al funcionari de carrera, impedint i negant el dret a l'avaluació al
funcionari interí dels cossos docents universitaris, funcionaris interins investigadors
Científics i Científics titulars del Consell Superior d'Investigacions Científiques i al
personal docent i investigador amb contracte temporal. El jutge arriba a la conclusió
que: "Atès que la Resolució objecte d'aquest contenciós estableix que únicament
poden presentar la sol·licitud de l'activitat investigadora els funcionaris de carrera
dels cossos docents universitaris i Científics Titulars del Consell Superior
d'Investigacions Científiques, tot i que és la veritat que no prohibeix ni exclou
expressament als funcionaris interins, (...) tàcitament impediria a aquests sol·licitar
l'avaluació a l'empara de la Resolució impugnada".
D'aquesta manera, considera el Central que d'acord amb la normativa comunitària i
jurisprudència, encara que aquesta fos en l'àmbit laboral, s'aprecia vulneració del
principi de discriminació respecte del personal docent temporal.
La FECCOO ha demanat una reunió urgent al Ministeri d'Educació per exigir-li que
modifiqui la convocatòria d'avaluació de l'activitat investigadora publicada al BOE del
16 de desembre de 2017; que garanteixi, al personal docent i investigador temporal, el
dret a ser avaluat de la seva activitat investigadora tal com reconeix la sentència i que
s'ampliï el termini de presentació de sol·licituds. La FECCOO també es dirigirà a la
Presidència de la CRUE perquè les universitats habilitin els procediments oportuns.

CCOO guanya sentència pionera contra la secretaria d'estat d'educació, formació professional per discriminar el personal docent i investigador temporal a l'avaluació de l'activitat investigadora.

dimarts 9 de gener de 2018