Igualtat, camí sense retorn contra la desigualtat, la discriminació i la violència. Per una educació lliure de sexismes

  La Federació d'Ensenyament de CCOO, davant la propera celebració del 8 de març, ha convocat una vaga de 24 hores.

  08/03/2019.
  CCOO anima a tota la comunitat educativa a sumar-se a les mobilitzacions del 8-M

  CCOO anima a tota la comunitat educativa a sumar-se a les mobilitzacions del 8-M

  Aquest 8 de març sumarem força sindical en una jornada de mobilització massiva, reivindicativa i de confluència civil i social, mitjançant una vaga amb voluntat inclusiva, solidària i feminista. La mobilització de la vaga general feminista s'inscriu en la mateixa línia del nostre compromís permanent contra les violències masclistes i les desigualtats, perquè la nostra acció sindical permanent està dirigida sistemàticament a prevenir, corregir i eradicar les bretxes de gènere i les violències contra les dones. Des de la nostra organització combatem, aquest 8M i sempre, la desigualtat, la discriminació, la precarietat i la violència contra les dones.

  L'educació és un dret fonamental i universal que ha de ser garantit pels poders públics, i el dret a l'educació s'ha d'entendre com un dret al llarg de tota la vida.

  Aquest dret ha d'assegurar la igualtat d'oportunitats, l'atenció a la diversitat de totes les persones, l'eliminació de qualsevol tipus de dogmatisme i la compensació de les desigualtats socioeconòmiques de partida. Les seves senyes d'identitat han de ser la inclusió, l'educació per a la convivència i la pau, la sostenibilitat, la solidaritat, l'eliminació de qualsevol tipus d'assetjament i la gestió pacífica dels conflictes, enfront de la discriminació o l'exclusió.

  Tot el sistema educatiu ha d'estar impregnat d'un enfocament de gènere, des del començament de la formació del professorat, passant pel currículum i els llibres de text, fins als processos d'ensenyament-aprenentatge i l'organització escolar.

  Totes les lleis educatives de la democràcia coincideixen que l'educació ha de permetre avançar en la igualtat i totes elles manifesten aquesta creença, tant en els principis com en els fins del sistema educatiu. Són expressió de la voluntat d'una societat que considera que la desigualtat entre dones i homes és una injustícia insostenible que cal superar. Per a això, com diu la Constitució Espanyola, els poders públics han de remoure tots els obstacles que dificulten la igualtat.

  Ara bé, el lent procés de transformació cap a una educació igualitària entre els sexes pot patir un fort retrocés si les polítiques d'ultradreta aconsegueixen imposar la seva concepció retrògrada sobre l'educació, que ens mostra una ideologia pròpia d'un passat que ja crèiem superat.

  Des de la Federació d'Ensenyament de CCOO, demanem:

  Continguts curriculars que abordin la història de les dones, amb presència de autores de totes les matèries en els llibres de textos. Nomenament d'una persona agent d'igualtat amb crèdit horari diari, recursos econòmics i materials per dur a terme totes les mesures adequades per assegurar la igualtat entre homes i dones en els centres educatius.

  Contingut avaluable sobre prevenció del sexisme, canvis en els rols socials de gènere, sexualitats, respecte a les diversitats, identitats i expressions de gènere.

  Actualització de la vivència coeducativa en els patis i espais escolars comuns, més participativa i col·lectiva, en la qual es fomenti el respecte i la igualtat.

  Finançament per a aquells centres que disposin d'un projecte d'innovació educativacon perspectiva de gènere.

  Inclusió de continguts relatius a formació per a la igualtat, amb perspectiva de gènere i prevenció de les violències, en els diferents processos d'accés a la professió docent.

  Fons addicionals en els PGE 2019 per eliminar la bretxa salarial en l'àmbit de l'educació, situada en l'actualitat al voltant del 8%, aproximadament.

  Elaboració, aprovació i promoció de protocols específics sobre assetjament sexual i per motiu de gènere en tots els sectors educatius, així com impuls a mesures concretes en els centres, amb la participació de l'alumnat.

  Extensió immediata del permís de paternitat per promoure la conciliació laboral i familiar.

  Negociació urgent dels plans d'igualtat en tots els sectors educatius, incidint especialment en aquells en què hi ha major bretxa salarial, precarietat i inestabilitat.

  Obligatorietat de tots els centres privats de disposar de plans d'igualtat que garantitzin la reducció de la temporalitat i parcialitat per a les dones.

  Mesures extraordinàries per a les dones víctimes de violència de gènere.

  Posada en marxa d'un pla de formació obligatori en matèria d'igualtat, gènere, identitats i diversitats en tots els sectors educatius.

  Eliminació dels concerts de centres amb educació segregada.

  L'educació ha de contribuir a un canvi de paradigma social que ens situï en paràmetres comunitaris en la defensa dels drets humans i l'eradicació de les violències. Ens permetrà expulsar el sexisme dels centres educatius i consolidar el respecte cap a les dones, la vida i la seguretat. Tot això, abordant les diversitats i les identitats, amb totes les garanties per desenvolupar un projecte vital ple.

  La Federació d'Ensenyament de CCOO crida a les treballadores i treballadors de l'Ensenyament a secundar la vaga de 24 hores aquest 8 de març, plasmant en els centres educatius el rebuig a un sistema educatiu immobilista, androcentrista i insuficient davant les necessitats reals, així com a participar en totes les activitats que s'organitzin per defensar un ensenyament que promogui la igualtat entre els sexes, els drets de les dones i que rebutgi les retallades en els serveis socials.

  Animem a tota la comunitat educativa a participar en totes les mobilitzacions que es desenvolupin el 8 de març.

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.